Inge Mogensens Legat

Ingen frist angivet

Legatet er en selvejende institution, hvis formål er at yde studiestøtte, herunder støtte til studierejser til personer, der har behov for økonomisk hjælp og ikke modtager fornøden offentlig støtte. Uddeling af legater sker efter bestyrelsens skøn, efter eller uden ansøgning.

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 21. january 2014