Glashofs Legat

Ingen frist angivet

Glashofs Legat uddeler hvert år, sædvanligvis i april og oktober måned, legater til ansøgere, der opfylder fondsfundatsens formål.

Der vil normalt ikke blive tildelt legater på mindre end 10.000,- kr. 

Specielt for så vidt angår studierejselegater skal ansøgningen som minimum indeholde et budget samt dokumentation for optagelse på universitet eller lignende højere læreanstalt. Et studieophold forudsættes normalt at have en varighed af 1 fuldt studieår.

Der ydes ikke støtte til grupperejser. 

Det er normalt en forudsætning for legattildeling, at legatmodtageren er skattepligtig i Danmark, hvilket ansøgningen skal indeholde oplysning om. 

Alle henvendelser til Glashofs Legat bedes udfyldt med ansøgerens fulde navn, CPR-nr. samt oplysning om den bankkonto, hvortil legatbeløbet skal udbetales.

Glashofs Legat anvender ikke ansøgningsskemaer.

Ansøgningsfristen er henholdsvis 1. marts og 1. september. Ansøgere modtager kun underretning, såfremt de er tildelt legatstøtte.


Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Annika Mørck - d. 29. august 2015