Flemming og Judy Heilmann's stipendium

Ingen frist angivet

Uddeles hvert år til en studerende på Københavns Universitet på økonomistudiets eller matematik-økonomistudiets kandidatdel til et års videregående studier ved Graduate School på Cornell University.

Modtagere af stipendiet kan læse graduate – dvs. PhD – fag på Cornell. Inden et studieophold på Cornell søger man forhåndsmerit for de kurser, der planlægges gennemført og efter endt studieophold søges om endelig godkendelse af kurserne, så de kan meritoverføres til kandidatuddannelsen på Københavns Universitet.

Stipendiet er på US dollar 20.000, hvilket dækker ca. halvdelen af de samlede udgifter til et års studier på Cornell.

Stipendiet opslås hvert år i begyndelsen af juni og ansøgningsfristen er placeret medio august. Opslag med konkrete frister fremgår af Økonomistudiets hjemmeside.

Økonomisk Institut gennemgår alle ansøgninger og relevante ansøgere indkaldes til et interview i slutningen af september. I interviewet deltager – foruden ansøgeren – repræsentanter for familien Heilmann, en tidligere stipendiemodtager og repræsentanter for Økonomisk Institut. Efter de gennemførte interviews udvælges så en modtager af årets stipendium. Herefter kontaktes den udvalgte som bliver bedt om at bekræfte, at vedkommende er parat til at modtage stipendiet og gennemføre studieopholdet på Cornell. Herefter bekræfter familien Heilmann, at vedkommende kan modtage stipendiet under forudsætning af, at Graduate School på Cornell kan optage den studerende.

Med hjælp fra Økonomisk Institut tilrettes den studerendes ansøgning. Økonomisk Institut sender herefter ansøgningen til Cornell, som kan forventes at give endeligt svar omkring nytår. Studieåret på Cornell begynder i slutningen af august med et introducerende matematikkursus; læse mere på http://www.gradschool.cornell.edu/ Efter optagelsen kan man læse graduate kurser overalt på Cornell; indtil nu har stipendiemodtagerne fokuseret på Cornell’s Department of Economics, Johnson School of Management og School of Industrial and Labor Relations.

I august 2015 rejser stipendiemodtager nr. 18 til Cornell – det er en god ide at søge oplysninger hos en eller flere af de senere års stipendiemodtagere. Man kan få nærmere oplysninger på Økonomisk Institut.

Ansøgere kan evt. diskutere deres planer med Ulf Michael Bergman, Økonomisk Institut, tlf. 35 32 30 03 eller Michael.Bergman@econ.ku.dk

Sådan søger du

Ansøgningen bedes sendt til Ulf Michael Bergman, så den er fremme senest mandag den 16. september, 2019. Samtale med de bedst kvalificerede ansøgere vil finde sted på Økonomisk Institut i slutningen af september:

  • Anbefalinger fra mindst to af instituttets lærere medarbejdere (samt evt. arbejdsgiver)
  • Karakterudskrift
  • CV
  • Et foreløbigt budget
  • Et kort essay om studieinteresser og –planer, herunder formålet med opholdet på Cornell

Alt indleveret materiale bør være på engelsk, da det skal videresendes til Cornell.

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Thomas Høite Meersohn - d. 24. june 2019