Mikael Kristiansen Prisen

Ingen frist angivet

Prisen uddeles til minde om stud. polit. Mikael Kristiansen, der omkom ved en ulykke i 1972. Midlerne stille til rådighed af en fond, der bærer hans forældres navne: Annemarie og Erling Kristiansens fond.

Formålet med tildeling af Mikael Kristiansen Priserne er at give studerende, der vil specialisere sig inden for makroøkonomisk teori og politik, herunder international økonomi, med henblik på en specialeopgave mulighed for at studere ved et britisk universitet. Prisen kan dog også anvendes til at følge et M. Sc. program i økonomi.

Stipendiet opslås hvert år i begyndelsen af juni og ansøgningsfristen er placeret medio august. Opslag med konkrete frister fremgår af Økonomistudiets hjemmeside.

Økonomisk Institut gennemgår alle indkomne ansøgninger og udarbejder en indstilling til Fondens bestyrelse, som træffer afgørelse om tildeling på et møde omkring 1. december. Der afholdes normalt ikke interviews med ansøgerne.

Ansøgere skal være økonomistuderende på Københavns Universitet. Der vil, under forudsætning af kvalificerede ansøgere, kunne tildeles fire stipendier à kr. 125.000.

Interesserede kan henvende sig til Ulf Michael Bergman, Økonomisk Institut, tlf. 35 32 30 03 eller Michael.Bergman@econ.ku.dk og/eller andre medarbejdere på Økonomisk Institut.

Sådan søger du

Ansøgningen skal sendes elektronisk til Michael.Bergman@econ.ku.dk og vedlægges:

  • Anbefalinger fra mindst to af instituttets medarbejdere (samt evt. arbejdsgiver)
  • Karakterudskrift
  • CV
  • Et foreløbigt budget
  • En beskrivelse af faglige interesser og formål med studieopholdet

Alle indleveret dokumenter bør være på engelsk, da den studerende så senere vil kunne anvende materialet ved sin ansøgning til det relevante universitet.

Sidst redigeret af Thomas Høite Meersohn - d. 24. june 2019