Stipendium fra Otto R. Henriques, Elisa Henriques og Cordt Traps Fond til fremme af det Nationaløkonomiske Studium ved Københavns Universitet

Ingen frist angivet

Der uddeles kr. 25.000 til en eller flere studerende, der har bestået 2. årsprøve på tilfredsstillende måde ved økonomistudiet på Københavns Universitet. Der tages hensyn til såvel dygtighed som trang. En modtager kan søge et stipendium op til tre gange.

Stipendiet opslås hvert år i begyndelsen af juni og ansøgningsfristen er placeret medio august. Opslag med konkrete frister fremgår af Økonomistudiets hjemmeside. Der afholdes normalt ikke interviews med ansøgerne.

Økonomisk Institut gennemgår de indkomne ansøgninger og træffer afgørelse om tildeling af stipendierne. Der kan forventes afgørelse om tildelingerne i løbet af efteråret.

Thomas Markussen, Økonomisk Institut, tlf. 35 32 30 86 eller Thomas.Markussen@econ.ku.dk er ansvarlig for Otto R. Henriques, Elisa Henriques og Cordt Traps Fond.

Sådan søger du

Ansøgningen skal sendes elektronisk til Thomas.Markussen@econ.ku.dk og vedlægges:

  • Anbefalinger fra mindst to af instituttets medarbejdere (samt evt. arbejdsgiver)
  • Karakterudskrift
  • CV
  • En beskrivelse af faglige interesser og økonomiske forhold.

Alle indleveret dokumenter bør være på engelsk.

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Katrine Bremholm Kokfelt-Pedersen - d. 07. december 2014