Hotelejer Anders Månsson og hustrus legat

Ingen frist angivet

Legatet kan søges af dygtige ubemidlede studerende ved Københavns Universitet, som under de første års studier har vist flid og gode evner, og for hvem modtagelsen af legatet vil give mulighed for foretagelse af rejser i studieøjemed, til hvilket formål legatbeløbet fortrinsvis udbetales.

Legatudvalget er dog også - såfremt der efter udvalgets bedste skøn for en del af legatportionernes vedkommende er et påtrængende større behov for udbetaling af legatportioner til kvalificerede ansøgere til brug for dækning af nødvendige leveomkostninger under studiet - bemyndiget til at indstille til modtagelse af sådanne portioner, selv om der ikke foreligger et studierejseformål.

Det er ikke for modtagelsen en betingelse, at modtageren er kvalificeret til at modtage støtte fra Statens Uddannelsesstøtte.

Der anvendes universitetets ansøgningsskema for Københavns Universitets legater. På forsiden angives legatets navn. Ansøgningsskemaet printes her. Bemærk at der IKKE kan eftersendes bilag til ansøgningen!

Afleveres til:
KU Studentercenter
Fiolstræde 1
1171 København K
(ingen kuvert tak!)

Indsendes til:
SU-kontoret
Nørregade 10, Postboks 2177
1017 København K
Mærk kuverten: legatansøgning

NB: SU-kontoret har ikke samme besøgs- og postadresse!

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Victor Søndergaard - d. 18. january 2014