Dansk Kvindesamfund

Ingen frist angivet

Dansk Kvindesamfunds legater

Dansk Kvindesamfund uddeler årligt 2 legater. Det ene legat er Dansk Kvindesamfunds Fællesfond, og det andet er Jutta Bojsen-Møllers Mindelegat. 
Legatportionerne er på 4000 - 6000 kr., og der uddeles årligt 25 – 35 legatportioner, afhængigt af det årlige afkast af hovedsummen. 

Hvem kan søge legaterne?

Legaterne gives fortrinsvis til kvinder under uddannelse, bogligt, fagligt eller kunstnerisk. Det skal ifølge fundatsen være “til fremme af kvinders økonomiske selvstændighed gennem erhverv”.

Ansøgeren skal som minimum være på 2 studieår af den uddannelse, der søges støtte til, for at have dokumenteret studieegnethed. Der lægges i vurderingen vægt på dygtighed, på ansøgerens dokumenterede behov for støtte, og på hvorvidt den studerende anlægger et  kvindeperspektiv på sine studier. Sidstnævnte er dog ikke et absolut krav. Der gives også støtte til overbygningsuddannelser.

Legaterne gives ikke til forberedende uddannelser (HF, HH, HG, STX, HTX, HHX, studentereksamen og lignende) og korte videregående uddannelser (uddannelser under 3 års varighed. Med enkelte undtagelser, se *). 

Legatet retter sig mod følgende målgrupper:
  • Kvinder, der har brug for økonomisk støtte grundet vanskelige personlige forhold
  • Kvinder, der gennem deres arbejde eller på anden måde har været eller er engageret i kvindesaglige aktiviteter
  • Kvinder med bopæl i Slagelse politikreds, der er i gang med en læreruddannelse
  • Kvindelige medicinstuderende ved Københavns Universitet 

*Men dog også eksplicit til kvinder på lærlingeuddannelser, herunder specielt handels- og håndværkerlærlinge

Hvordan søger jeg?

Legaterne søges ved hjælp af et ansøgningsskema, hvor du blandt andet begrunder og dokumenterer, hvorfor du søger. Ansøgningsskemaet kan downloades her.

Du søger automatisk begge legater ved at indsende ét ansøgningsskema. Vigtigt! Ansøgerens oplysninger skal bekræftes skriftligt af uvildige vidner på ansøgningens sidste side (det vil sige ikke af familie eller bofæller). Hvis ansøgerens oplysninger ikke er bekræftede, kommer ansøgningen ikke i betragtning. 

Du kan også få tilsendt et ansøgningsskema med posten. I det tilfælde skal du indsende én adresseret svarkuvert i A5-format, frankeret til 50 g. 

Skemaet sendes til:

DANSK KVINDESAMFUND
Legater
Niels Hemmingsensgade 10, 3.
1153 København K.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til: anne-marie.kroeyer@danskkvindesamfund.dk

Ansøgningsfrist

Begge legater søges senest d. 15. september, og udbetalingen af tildelte legatportioner kan forventes i begyndelsen af december. Man hører kun fra legatet, hvis der er positivt svar.


Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Annika Mørck - d. 29. august 2015