Trendhim Studielegat

Ingen frist angivet

Trendhim studielegat er henvendt studerende, der har en interesse inden for marketing, IT, Business eller web. Kandidaten behøver ikke at være tilmeldt et specifikt studie inden for føromtalte emner - blot udvise interesse for emnerne.

Legatet dækker udgifter i forbindelse med uddannelse, projekter, konferencer, forskning og PHD forskning.

Legatet ansøges ved at skrive til csr@trendhim.dk, hvor det forventes, at der medsendes motiveret ansøgning, CV samt økonomisk redegørelse for pengene.

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Mikkel Ussing-Kelstrup - d. 11. january 2018