Bermann & Rosenbergs Rejselegat

Ingen frist angivet

Bermann & Rosenbergs Rejselegat støtter dygtiggørelse af danskere på rejser til udlandet, specifikt inden for forskning, sprog, kunst og kultur, eller ved almen dannelse.

Vi yder støtte til studierejser, studieophold og udvekslingsophold i udlandet, hvor formålet med rejsen er uddannelse eller anden form for dygtiggørelse, inden for de nævnte områder.

Vi yder støtte til studerende, kunstnere, forfattere, skuespillere, samt foreninger og skoler med konkrete rejseformål, som er tidsmæssigt fastsat. Enkeltpersoner skal være danske statsborgere med fast bopæl i Danmark, foreninger og skoler skal ligeledes have hjemsted og adresse i Danmark.

Beløb: kr. 5.000,00 (uddeles hvert år den 1. januar)

Ansøgningsperiode og frist: Ansøgningsperioden er fra den 1. januar til den 1. december kl. 12.00, hvert år. Ansøgninger modtaget uden for ansøgningsperioden kommer ikke i betragtning.

Ansøgning: Legatet kan kun søges her: Bermann & Rosenbergs Rejselegat

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Claus Bermann - d. 29. january 2018