VisitFootballs Sportslegat

Ingen frist angivet

VisitFootballs sportslegat uddeles som støtte til udlandsophold for enten studerende eller sportsudøvere. Ansøgere skal have et specifikt formål med et udlandsophold eller en studierejse, hvori der indgå en væsentlig del af dygtiggørelse og træning i en bestemt sportsgren. Der ydes ikke støtte til rejse som udelukkende har konkurrencemæssig karakter.

Ansøgere skal være danske statsborgere og have fast adresse i Danmark. Der er ingen aldersmæssige eller uddannelsesmæssige krav til ansøger.

Visitfootball ønsker med legatet at støtte Danmarks fremtidige sportsudøvere.

Legatet kan kun ansøges her: VisitFootballs Sportslegat

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Claus Bermann - d. 05. february 2018