FashionForest legatet

Ingen frist angivet

Har du en akademisk interesse eller noget du brænder for enten på praktisk eller teoretisk niveau inden? Og kunne du godt tænke dig økonomisk støtte til dit forskningsprojekt, afhandling eller praktiske projekt? Så ansøg om FashionForest legatet lige her. Ansøgningsprocessen er let og tager ikke lang tid at gennemføre.

FashionForest legatet gives årligt til den eller de forskningspersoner eller den eller de personer, som har brug for støtte og som brænder for arbejdet med et teoretisk projekt i uddannelsesregi eller et praktisk projekt eventuelt i arbejdsregi - eller begge ting i kombination.

Bag FashionForest legatet står FashionForest, som også forestår udvælgelsen af legatets modtagere. FashionForest legatet tildeles forskere, studerende og tidligere studerende på danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Eventuelle forskningsmæssige formål tildeles signifikant vægt i udvægelsesprocessen, men alle nuværende og tidligere studerende, som arbejder med eller planlægger at arbejde med et projekt eller afhandling eller eventuelt udlandsophold opfordres til at søge.

Ansøgningsfristen er d. 1. marts. Alle ansøgninger vil blive vurderet grundigt og modtageren af FashionForest legatet vil få direkte besked d. 1. august.

FashionForest legatet giver mulighed for...

  • Økonomisk støtte til forskningsprojekter
  • Økonomisk støtte til afprøvelse af teorier i praksis
  • Økonomisk støtte til projekter eller afhandlinger i uddannelsesregi
  • At få eventuelle forskningsresultater eller andre projektresultater vist bredt
  • 10.000 DKK

Gå til legatets webside

Sidst redigeret af Anne Sophie Schytt Lassen - d. 22. july 2018