Lektor cand. mag. Inga Svensbos Mindelegat  til studieophold i Frankrig

Ingen frist angivet

Cand. mag. Inga Svensbo var uddannet fra Københavns Universitet og i mange år lektor i fransk og

latin ved Ingrid Jespersens Gymnasieskole i København. Hun har testamenteret sin efterladte

formue til et mindelegat. Legatet kan søges til studieophold i Frankrig af alle kandidatstuderende

ved Københavns Universitet.

Legatbestyrelsen består af rektor for Ingrid Jespersens Gymnasieskole, en lærer fra faget fransk på

Københavns Universitet og en advokat. 

Lektor cand. mag. Inga Svensbos Mindelegat uddeles årligt i december i portioner på op til 30.000.

Legatet kan søges af kandidatstuderende ved Københavns Universitet, uanset fakultet eller fag.

Legatet tildeles kun studerende, der har opnået en bachelorgrad.

For at komme i betragtning til legatet skal ansøgere indsende skriftlig ansøgning med oplysning

om påtænkt anvendelse inden for legatets formål og et budget. Ansøgningen skal være bilagt

karakterudskrift og dokumentation for indskrivning på Københavns Universitet, tillige med seneste

årsopgørelse fra Skat. Der er intet ansøgningsskema.


Ansøgningsfrist: 30. november hvert år. Ansøgere vil normalt få meddelelse i december. 

Hvis ens ansøgning ikke imødekommes, må man gerne søge legatet på ny ved næste uddeling. 

Yderligere oplysninger kan indhentes hos seniorforsker Henrik Prebensen, hp@hum.ku.dk eller

3616 0295. Du kan også rekvirere en kopi af opslaget ved at sende en mail med din mailadresse.


Ansøgninger bedes indsendt til

Fonden lektor cand.mag. Inga Svensbos mindelegat

v/advokat C.T.Hermann

Elmann, ADVOKATPARTNERSELSKAB / LIMITED PARTNERSHIP

Stockholmsgade 41 • DK-2100 København Ø •

T: +45 33 37 63 30 • F: +45 33 37 63 31.

Mail: cth@elmann.dk


Sidst redigeret af Anne Sophie Schytt Lassen - d. 22. october 2018