Stemmer afgivet af:


14 kommentarer


Patrick Kofod Mogensen

Patrick Kofod Mogensen @ d. 02. december 2013 #1

Hm,, den har jo været oppe at vende før. Spørgsmålet er så, om det altid har været sådan (sagde professorerne det også i 1880 vs 1870-årgangen?) eller om der har været uhensigtsmæssige reformer rundt omkring.

Personligt synes jeg det ser ud til, at der har været flere fag hvor eksamensopgaverne i de senere år er blevet nemmere og nemmere. Det kan dog også være at underviserne er blevet bedre til at formulere forståelige eksamensopgaver. Svært at sige. Jeg _tror_ dog der er foregået en tilpasning til studenternes niveau post gymnasiereformen.


Erik Kofoed

Erik Kofoed @ d. 03. december 2013 #2

Patrick,
Naturligvis, én af privilegierne ved at blive ældre er at kunne brokke sig over de yngre generationer.

Jeg vil dog mene, at vi netop i disse år stor overfor et fænomen i uddannelsessystemet, som vi ikke har oplevet tidligere - i hvert fald ikke i det øverste lag. Ifølge DST (http://dst.dk/da/Statistik/emner/fuldtidsuddannelser/lange-videregaaende-uddannelser.aspx) steg antallet af studerende på en lang videregående uddannelse med ca. 20% fra 2008 til 2012. Antallet af nyindskrevne steg endnu hurtigere.

Det må gå ud over fagligheden på én eller anden måde. Fordelingen af intelligens bliver ikke ændret fordi flere kommer ind på en uddannelse. Hvor man før skulle lave et universitet for de øverste fem procent, har nogle nu målet om, at man skal lave ét for de øverste 25.

Jeg påstår ikke at have en gylden løsning på problemet. Men jeg synes det er noget, man bør tale om, inden man jubler alt for meget over endnu flere rekordoptag.


Christian Stassen

Christian Stassen @ d. 03. december 2013 #3

Hvis man starter i 2008 er man nok foedt mellem 1983 og 1990. Hvis man starter i 2012 er man nok foedt imellem 1987 og 1994. Stigningen i antal foedsler mellem de to perioder er cirka 13% (tallet varierer ikke meget hvis man goer intervallet smallere). Kilde er "FOD" paa statbanken. Hvis jeg kigger paa "igangvaerende" studerende i dit link er stigningen 18%. 13% vs 18% er ikke de oeverste 5% vs de oeverste 25%. Men du har nok ret i at det massive fokus paa at flere optagelser har en hvis effekt.

Jeg kan i skrivende stund ikke finde undersoegelsen, men jeg mener en undersoegelse viste at den maengde tid der bruges paa lektier og skole pr elev er faldet relativt drastisk siden 70erne. Det tror jeg er mere vigtigt her. Hvis man saa samtidig sammenligner den maenge en elev fulgte med i timen dengang vs nu er forskellen maaske endnu stoerre - her taenker jeg en elev der piskes af lektor Blume vs en nuvaerende elev der sidder paa Facebook paa sin mobil i timen :)

jeg tror dette er det virkelige problem - arbejdsiveren er simpelthen dalet.


Patrick Kofod Mogensen

Patrick Kofod Mogensen @ d. 03. december 2013 #4

@Stassen hmm, kan heller ikke finde den, men ja. Der bliver lavet meget færre lektier.

En optimist vil sikkert sige at undervisningen er så meget bedre nu, og at man bruger andre undervisningsformer. Jeg har dog til gode at se det. På alle niveauer forventer underviseren at eleverne eller de studerende forbereder sig, det gør de ikke og så bliver undervisningen og læringen derefter.

Hvordan får man så vendt udviklingen? Mere disciplin? Lavere optag (den går nok ikke på grundskole niveau)? Ingenting og håber at fremtidens forældre er bedre til at holde styr på ungerne?

Et sted jeg tror der ville kunne gøres massive fremskridt er antydet af Christian Stassen: få de studerende til at lægge mobiler og pcer væk. I disse tider ville det dog sikkert føre til en blokade.


Christian Stassen

Christian Stassen @ d. 03. december 2013 #5

Jeg kan huske en oevelsestime hvor en studerende brokkede sig til laereren over at hun ikke havde proevet at bruge det program vi brugte og derfor ikke kunne foelge med i hans gennemgang fordi det gik for hurtigt, og hun ville gerne ha at han skrev ned hvordan han gjorde hvert step. Som han svarede: "i sidste uges time gav jeg jer dette til forberedelse, med en step-by-step guide til hvordan man gjorde det. hvis du ikke har forberedt dig kan jeg desvaerre ikke goere saa meget ved det, og jeg har ikke taenkt mig at saenke niveauet for de andre som har forberedt sig".

Den studerende og hendes venner blev enige om at oevelseslaereren var en idiot, men jeg synes nu egentlig at hans svar var meget rimeligt. der mangler nok undervisere som "toer" svare saadan.

da jeg selv var oevelseslaerer gik jeg ogsaa ind til timerne og loeste alle opgaverne paa tavlen, men havde det egentlig ikke vaeret rimeligt at forvente at de studerende allerede havde proevet derhjemem og dermed bruge tiden paa at hjaelpe med de punkter der var besvaerlige? i USA paa princeton havde man ikke en laerer til at regne for sig, istedet havde man et tidspunkt hvor man kunne komme forbi og saa kunne man spoerge oevelses laereren om det man ikke ku finde ud af (og ligesaa med professoren, omend det var kutyme at bruge oevelseslaereren til opgaveregning og professoren til mere filosofiske spoergsmaal). der var ingen studerende der brookede sig over det, det var blot normen.


Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj @ d. 03. december 2013 #6

Min egen oplevelse er, at polit faktisk opretholder en god faglig standard og det er jo egentlig meget rart.

@Stassen

Sidstnævnte er jo også det, man har forsøgt at få ændret især på de første to år, hvor man har haft fokus på det med at regne i timerne, øvelseslærerne som en "gå rundt at hjælpe med det svære", færre større hjemmeopgaver, fokus på læsegrupper etc. Det er dog svært at kvæle en kultur og skabe en ny.

(og jeg vil så sige, at når jeg underviser i makro c med > 50 deltagere, så umuliggør det enhver mulighed for at fungere som "regnehjælper". Det er simpelthen for mange studerende).


Frederik Plum Hauschultz

Frederik Plum Hauschultz @ d. 03. december 2013 #7

Det holder bare ikke at øvelseslærerne ikke laver en gennemgang, men i stedet hopper rundt i lokalet som hjælpere, når studiet nægter at offentliggøre rettevejledninger. Så finder man jo aldrig ud af hvad svaret er. Det er en rimelig frusterende oplevelse at sidde til en "regnetime", velforberedt, men uden mulighed for at komme i kontakt med holdlæreren fordi han render rundt og "hjælper med det svære" (læs: fortæller det samme til 20 mennesker én ad gangen). På MatØk bliver der lagt rettevejledninger ud til øvelsestimerne, og jeg forstår simpelthen ikke, at man er så bange for at gøre det på polit.


Patrick Kofod Mogensen

Patrick Kofod Mogensen @ d. 03. december 2013 #8

@Mikael

Jeg går ud fra du mener flere mindre, og ikke færre større hjemmeopgaver?

@Frederik

Nu har jeg undervist en håndfuld hold, og jeg har ikke på noget tidspunkt fået at vide, at jeg ikke måtte lægge rettevejledninger. op. Ja de sidste to gange jeg underviste skiftedes holdunderviserne faktisk til at lave rettevejledninger til de ugentlige opgaver, som blev lagt op i Absalon. Jeg har desuden haft flere fag hvor vejledende løsninger er blevet lagt op - fx har jeg haft advanced microeconomics og advanced microeconometrics dette semester. I begge er der lagt løsninger op hver gang.


Frederik Plum Hauschultz

Frederik Plum Hauschultz @ d. 03. december 2013 #9

Mikro og makro A og B (da jeg havde det). Så man en fuldstændig rettevejledning til hele ugesedlen? nej. Konsekvens: folk møder op for at skrive det rigtige svar ned, og ligner nogen der ikke fatter en meter.


Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj @ d. 03. december 2013 #10

@Patrick

"færre store" skulle der vist have stået - netop fordi man har flere mindre. Men jaja, vi følger hinanden ;)

@Frederik/Patrick

Det er helt klart den mest almindelige praksis, at der ikke bliver lagt rettevejledninger op. Jeg fatter det heller ikke. Som om det er umuligt at kopiere sidste års gennemgang, hvis det var det, man havde lyst til. På det punkt er universitetet stokkonservativt uden grund.

Og et endnu større problem: Fordi folk er så forhippede på at kunne alt matematisk udledning til eksamen (3t uden hjælpemidler), så fratager man en god mulighed for at få skudt noget intuition ind i folk.


Patrick Kofod Mogensen

Patrick Kofod Mogensen @ d. 03. december 2013 #11

@Mikael

Nu underviser du jo pt. Har du spurgt om du måtte lægge RV op? Mon ikke du ville få lov? Du får naturligvis ikke løn for det, men det er jo noget helt andet.


Mikael Olai Milhøj

Mikael Olai Milhøj @ d. 03. december 2013 #12

@Patrick

I ØP B var det strengt forbudt, da jeg underviste.
I makro C sidste år var det ligeledes strengt forbudt.
I dette semester må vi lægge matematikken op og evt. svære pointer, men ikke deciderede rettevejledninger.

Det samme indtryk havde jeg i samtlige af mine fag som bachelor/kandidatstuderende. Det kan dog være, at det er lavet om i takt med, at man har ændret undervisningsformen lidt, men jeg tvivler dog.

Årsagen altid den samme: Så kan øvelserne ikke genbruges næste år.


Christian Stassen

Christian Stassen @ d. 04. december 2013 #13

Paa Princeton (og de fleste andre amerikanske unis) var det en smule anderledes. Man havde generelt "lektier" for, og afleveringerne var en del af karakteren. Saa man kom til timen og kunne faa hjaelp til at loese opgaven, men behoevede ikke hvis man godt kunne uden. Man fik saa afleveringen tilbage, nogen professorer gav rettevejledning og andre ikke.

Paa polit fungerer det lidt anderledes. Man bruger primaert oevelsestimerne til at gennemgaa opgaver af samme type som man kunne se til eksamen, men skal ofte intet aflevere og selv de afleveringer man har er ikke en del af karakteren. Paa matematisk fakultet goer man dog som det goeres i USA

Efter at have proevet begge maa jeg sige at jeg tror "lektie" tilgangen er lidt bedre. Det tvinger alle til at arbejde loebende i stedet for at komme til timerne, skrive loesningen ned uden at taenke (som de fleste desvaerre goer) og dernaest laese op paa det hele i laeseferien. Denne tilgang betyder ogsaa at man ikke faar det optimale udbytte af forelaesningerne da man ikke har taenkt tingene igennem og dermed ikke har optimal forstaaelse.

Jeg kan godt se problematikken i at man ikke altid faar det rette svar hvis oevelseslaereren ikke naar at komme forbi, men dels tror jeg at man mangler dette fordi man ikke kommer velforberedet nok til timen (ie der er nok mange der moeder op uden overhovedet at have proevet derhjemme, hvorimod jeg tror pointen boer vaere at man kommer forberedet med spoergsmaal om ting man ikke ku klare) og dels tror jeg ikke der er mange oevelseslaerere der ikke ville hjaelpe enten via email eller ved at blive lidt ekstra efter timen hvis man har et par spoergsmaal on hand. Saa maa indroemme at jeg stadig synes den model er langt bedre (jeg vidste ikke at man havde bevaeget sig i den retning, det er godt at hoere).


Patrick Kofod Mogensen

Patrick Kofod Mogensen @ d. 04. december 2013 #14

@Stassen mht din sidste kommentar så ja, ku er på vej, meb som Milhøj også skrev et sted, så tager sådanne ting tid.

Desuden vil jeg lige nævne at det var min opfattelse at en væsentlig andel faktisk forbedte sig og derfor havde kvalificerede spørgsmål. Det er også min opfattelse at de også fik de højeste karakterer. Man kan altså godt skille sig ud, men det bliver naturligvis devalueret hvis alle kan bestå alt.


Tak for din kommentar!
Skriv venligst en kommentar der er længere end 5 tegn

Skriv en kommentar

Log ind for at kommentere - eller opret en bruger

Relaterede links

Populære links