Andreas Meyer


Kommentarer

Dog vil nye boligejere efter 2021, som ikke vil kunne nyde godt af skatterabatten, kunne købe selve boligen billigere alt andet lige, fordi de ... Læs hele kommentaren

Jeg vil gerne have bogen Læs hele kommentaren

video som forklarer finanskrisen The Crisis of Credit Visualized http://vimeo.com/3261363?pg=embed&sec= Læs hele kommentaren

Se alle kommentarer

Aktivitet i debaten

Bloomberg?

CBS elite education=cand.oecon

Vis alle emner