Poul Schou

Cand.polit og arbejder hos De Økonomiske Råds Sekretariat

Poul Schou er ekstern lektor ved økonomistudiet. Forelæser i kandidatfaget Anvendte Generelle Ligevægtsmodeller 2004-11. Er desuden chefkonsulent i De Økonomiske Råds Sekretariat. Blogindlæggene her har dog ingen forbindelse til De Økonomiske Råd og afspejler udelukkende hans egne personlige holdninger. Har tidligere bl.a. arbejdet i Danmarks Nationalbank og den makroøkonomiske modelgruppe DREAM.


Kommentarer

Hensigten med blogindlægget er ikke at konkludere om den danske boafgift skal laves om, og i givet fald hvordan, men blot at gøre opmærksom på en ... Læs hele kommentaren

Hej Christian, mine blogindlæg afspejler ofte hvad jeg har samlet op i andre sammenhænge i tidens løb. De makroøkonomiske implikationer af ... Læs hele kommentaren

Hej Jonas, hvis tanken er at lave en Paretoforbedrende omfordeling, vil det nok være svært. I den tænkte situation vil man faktisk kunne ... Læs hele kommentaren

Hej Rasmus, Man skal nok være forsigtig med at forsøge at lave direkte interpersonelle nyttesammenligninger, men en traditionel mikro-forklaring ... Læs hele kommentaren

Hej Niels, Lad mig lige præcisere at det nævnte forhold ikke kun er relevant efter 2025. Når man på lang sigt opererer med en systematisk ... Læs hele kommentaren

Se alle kommentarer