Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Studentermedhjælp til Institut for Flerpartisamarbejde

Institut for Flerpartisamarbejde

 

Vær med til at starte Institut for Flerpartisamarbejde op

Institut for Flerpartisamarbejde søger en studentermedhjælper

Med bred opbakning fra Folketinget blev Institut for Flerpartisamarbejde etableret ved lov i maj 2010. Formålet med det nyetablerede institut er at styrke den danske demokratibistand ved at yde søsterpartistøtte og støtte til flerpartisystemer i udviklingslandene.

Institut for Flerpartisamarbejde er oprettet som en selvejende og uafhængig institution inden for den offentlige forvaltning. Staten har afsat et beløb på 75 mio. kr. til perioden 2010-2012. Tilskuddet afholdes over Udenrigsministeriets bistandsbevillinger.

Instituttet er placeret i et administrativt fællesskab med Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder centralt i København på adressen Strandgade 56, Christianshavn.

Instituttet er fortsat i sin opbygningsfase og består p.t. af en direktør og en specialkonsulent.

Instituttet søger snarest muligt en student, der kan bistå instituttet i opbygningen af instituttets hjemmeside. Hjemmesiden er under udarbejdelse, og du vil få et kort introduktionskursus i, hvordan man lægger indhold ud på hjemmesiden og i vedligeholdelse af hjemmesiden. Du vil få hovedansvaret for den tekniske del af hjemmesiden og for at sikre en løbende vedligeholdelse af hjemmesiden, så den er opdateret og tidssvarende. Du vil også skulle udarbejde input til hjemmesiden i samarbejde med instituttets øvrige medarbejdere.

Studenten vil skulle lave informationssøgninger, gennemlæse rapporter og komprimere indholdet heraf bl.a. om instituttets sagsområder og om nogle af de lande, som instituttet forventer at være aktiv i. Dertil kommer andet forefaldende arbejde bl.a. i forbindelse med bestyrelsesmøder og andre møder.

Ansættelsen sker i henhold til Organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) i statens tjeneste samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel (StK-fællesoverenskomst). Arbejdstiden er gennemsnitlig 15 timer ugent­ligt.

Vi forventer en person, der via sit studie er interesseret i verden omkring sig, fx udviklingsstudier, afrikastudier, statskundskab eller lignende. Du har formentlig minimum 2-3 års studier bag dig på en videregående uddannelse (universitet eller lignende). Du er vant til at arbejde med IT og hjemmesider. Da hjemmesiden er instituttets ansigt udadtil, skal du være præcis og omhyggelig i dit arbejde. Du må gerne være vaks til excel-ark og power-point. Det vil være en stor fordel, hvis du har en god og flydende pen. Du bliver en del af et lille team, så vi forventer godt humør, at du er en holdspiller, og at du samtidig kan arbejde effektivt og selvstændigt.

Ansøgningen bedes sendt til Institut for Flerpartisamarbejde, Strandgade 56, 1401 København K eller elektronisk til jobdipd@dipd.dk. Ansøgningen mærkes ”student”, og ansøgningsfristen er fredag den 25. februar kl. 12.00. Der afholdes samtaler om formiddagen mandag den 28. februar. Tiltrædelse forventes at ske snarest muligt.

Evt. spørgsmål kan rettes til direktør Bjørn Førde på telefon +45 32 69 89 09 eller specialkonsulent Anja Riber Skydt på telefon +45 32 69 89 20.

Jobbets studierelevans

For studerende med interesse for demokrati- og udviklingsområdet, vil der være mulighed for at bidrage med input til instituttets arbejdsområder. Der vil samtidig være informations- og kommunikationsprægede opgaver med studierelevans.

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Institut for Flerpartisamarbejde

Geografi

Storkøbenhavn

Ansøgningsfrist

25 februar 2011

Søg jobbet

jobdipd@dipd.dk