Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Udadvendt studentermedhjælp med flair for tal til arbejde med statistik for teleområdet i Energistyrelsen

Energistyrelsen

Er du grundig, struktureret og er du god til at danne dig et overblik? Trives du med at arbejde i Excel og har du samtidig lyst til at få førstehåndskendskab til udviklingen i telebranchen? 

Vi søger en studentermedhjælper i Energistyrelsens Center for Tele, der skal hjælpe os med at skabe datafundamentet for hjemmesiden Tjekditnet.dk samt for vores publikationer om telemarkedets udvikling.  

I teamet arbejder vi med at skabe et faktabaseret fundament for telepolitikken.  

Vi følger med i og dokumenterer udviklingen i telebranchen, herunder telebranchens rammebetingelser samt internationale aktiviteter på teleområdet.  

Synes du, at dette felt lyder interessant, er du måske vores nye studentermedhjælper.

Om jobbet

Du bliver inddraget i hele processen omkring produktion og offentliggørelse af de fast tilbagevendende statistikker samt løbende opdatering af Tjekditnet.dk.  

Dine opgaver vil blandt andet bestå af følgende:  

  • Kvalitetssikring af indkomne data fra teleselskaberne 
  • Medvirke til udvikling og vedligeholdelse af vores kvalitetssikringsværktøjer og indberetningsskemaer 
  • Databehandling i Excel 
  • Løbende dialog med de danske teleselskaber – både mundtlig og skriftlig 
  • Udsende indberetningsskemaer og rykke ved manglende svar 
  • Øvrige opgaver relateret til ovenstående 

Vi tilbyder en spændende hverdag i en politisk organisation– med gode kolleger, høj faglighed, engagement og et uformelt miljø. Du bliver en del af et team, hvor høj faglighed er i højsædet – og hvor vi hele tiden arbejder med at udvikle os.

Om dig

Vi søger en åben og engageret person, der brænder for at vise sit værd på arbejdsmarkedet. Du arbejder struktureret og med fokus på detaljen. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at behandle kvantitative data fra studiet eller et andet job, men det er ikke et krav.

Din studieretning er ikke afgørende så længe du er grundig og trives med at arbejde med data, tal samt med Excel. Det er samtidig vigtigt, at du har mod på at sætte dig ind i nye felter og problemstillinger og selv tager initiativ i din opgaveløsning. Dine nærmeste kolleger har desuden gode Excel- kompetencer, så der vil være rig mulighed for oplæring og sparring.  

I overensstemmelse med dine kompetencer og interesser vil der også være mulighed for at arbejde med SQL-udtræk og VBA-programmering. Det er dog ikke noget, som vi forventer, at du har forhåndskendskab til.

Om os

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald. 

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder. 

Center for Tele i Energistyrelsen arbejder for en god mobil- og bredbåndsforsyning for at understøtte vækst i hele landet. Det skal blandt andet sikres gennem gode rammebetingelser for telesektoren og optimal udnyttelse af radiofrekvenser. Centret har ansvar for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet, regulering vedrørende teleinfrastruktur, administration af frekvens- og nummerressourcer, teletekniske forhold samt tilsyn med markedsføring og anvendelse af radioudstyr.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Der er cirka 360 årsværk beskæftiget i Energistyrelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er gennemsnitligt 15 timer om ugen, der kan tilrettelægges med fleksibilitet i forhold til undervisning og eksamen. Ansættelse hurtigst muligt.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) samt organisationsaftale for kontorfunktionærer i statens tjeneste (HK). Ansættelsesområdet er Energi- Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner.  

Vil du vide mere, kan du kontakte fuldmægtig Sanne Ladegaard Sigh på 3392 6675 eller slmo@ens.dk eller specialkonsulent Hans Teglhus Møller på 3392 7585 eller htm@ens.dk.

Ansøgning

Du søger via http://www.ens.dk/job. Benyt linket "Søg stillingen" på stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, karakterudskrift og eventuelle øvrige bilag skal være indsendt senest den 15. februar 2018. Der afholdes løbende ansættelsessamtaler. 

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Energistyrelsen

Geografi

Amaliegade 44, 1256 København K

Ansøgningsfrist

15 februar 2018

Søg jobbet

Søg jobbet online