Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Vismændenes sekretariat søger dygtige studenter

De Økonomiske Råds Sekretariat

Vi søger to dygtige studenter: stud. polit. eller stud.scient. oecon., som har interesse i og flair for at arbejde med empiriske analyser.

Den ene stilling omfatter primært opgaver knyttet til arbejdet med analyser af dansk og international konjunktur samt de offentlige finanser. 

Den anden stilling omfatter primært opgaver knyttet til arbejdet med analyser af strukturelle forhold i dansk økonomi ved hjælp af registerdata eller makro­øko­nomiske tidsserier. 

Eksempler på typiske arbejds­opgaver for sekre­ta­ri­atets studenter er: 

  • Programmering og estimering i STATA, R, Gekko og AREMOS
  • Indsamling, bearbejdning og ved­lige­holdelse af data
  • Udarbejdelse af mindre notater

Du skal være interesseret i at lære at programmere, men det er ikke et krav, at du har erfaring med vores pro­gram­pakker. 

Vi tilbyder vores studenter gode faglige udviklings­muligheder. 

Vi lægger vægt på faglige kva­li­fi­kationer, engagement, sam­ar­bejds­evne og flek­si­bilitet. 

Arbejdstiden er i gennemsnit 17,5 timer om ugen. Der er gode muligheder for at holde fri i forbindelse med eksamens­læs­ning. 

Tiltrædelsestidspunktet er fleksibelt. Det kan f.eks. være 1. august 2018 eller tidligere. Ansættelsesperioden er frem til 30. juni 2019, da De Økonomiske Råds Sekretariat flytter til Horsens. 

Oplysninger om stillingen kan fås ved hen­vendelse til:
 
student Nikolaj Lodbjerg Andersen, tlf. 3344 5835, eller
specialkonsulent Anne Kristine Høj, tlf. 3344 5818.

Yderligere oplysninger om De Økonomiske Råd og Sekretariatet samt stillingsopslaget findes på hjemmesiden http://www.dors.dk. ;

Send din ansøgning med karakterudskrift og anden dokumentation til: ansoegning@dors.dk 
senest fredag den 18. maj 2018, kl. 9:00.

De Økonomiske Råds Sekretariat bistår i udarbejdelsen af tre årlige vismandsrapporter. Det er sekretariatets opgave at udarbejde baggrundsmateriale og gennemføre analyser i forbindelse med rapporterne. Sekretariatet har ca. 35 medarbejdere, heraf syv studenter.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

De Økonomiske Råds Sekretariat

Geografi

København

Ansøgningsfrist

18 maj 2018

Søg jobbet

ansoegning@dors.dk