Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Erhvervsministeriets departement søger økonomistuderende til økonomisk analyse

Erhvervsministeriet

Er du en fagligt stærk økonomistuderende, og brænder du for økonomiske analyser? Har du inte­resse for virksomhedsdata, vækstanalyser og formidling af resultater? Så søg job i Erhvervs­ministe­riets departement, Område 1: Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering.

Om os

I området for samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering beskæftiger vi os med en bred vifte af opgaver inden for vækst, konkur­renceevne, produktivitet, digitalisering og samfundsøkonomi. Et centralt område er udarbejdelse af analyser knyttet til de danske vækstvilkår.

Vi arbejder både med makrotal og registerdata på virksomhedsniveau, som vi bl.a. anvender til analyser af virksom­hedernes produktivitet og investeringer. Vi har også ansvar for et antal årlige redegørelser, fx Redegørelse om vækst og konkurrenceevne, Redegørelse om Danmarks digitale vækst og Redegørelse om erhvervs­fremme og støtte.

Om jobbet

Dine ar­bejdsopgaver kan fx bestå af dataudtræk og deskriptive analyser herunder udarbejdelse af ministeriets konjunkturnotitser, kodning i SAS og Stata til analyser i forbindelse med belys­ning af rammevilkårene i det danske erhvervsliv, ligesom der også vil være research-opgaver, der fx vil indgå i forarbejdelsen af politiske beslutningsoplæg, ny politikudvikling mv.

Arbejdsopgaverne er udfordrende og alsidige. Med i bagagen får du erfaring med praktisk anvendelse af økonomisk teori og økonometri/statistik, indblik i den politiske proces, samt et godt springbræt til et frem­tidigt job.

Om dig

Vi lægger vægt på, at du har:

  • stærke faglige kompetencer
  • interesse i databehandling
  • gode evner til at formulere dig mundligt og skriftligt
  • lyst til at lære
  • gode samarbejdsevner.

Om ansættelsen

Du vil blive ansat i henhold til overenskomst mellem HK–stat og Finans­ministeriet. Stillingen er på 15 timer om ugen med mulighed for fleksibilitet i eksamensperioder.

Interesseret?

Du kan læse mere om Erhvervsministeriet og send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningsmodul på www.em.dk/job-og-karriere

Din ansøgning med relevante bilag, herunder karakterudskrift og CV skal være modtaget senest mandag den 13. august 2018 kl. 12. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart derefter.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til chefkonsulent Dorte Høeg Koch på 91 33 71 12 eller fuldmægtig Christina Charis Godtfredsen på 91 33 71 22.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle, uanset personlig baggrund, til at søge.

Erhvervsministeriet arbejder for at skabe øget vækst og velfærd i Danmark ved at sikre, at borgere og virksomheder oplever gode vilkår og rammer for vækst. Erhvervsministeriet arbejder således med en lang række problemstillinger og initiativer inden for områder som erhvervs- og finansiel regulering, konkurrence- og forbrugerforhold, erhvervsfremme mv.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Erhvervsministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

13 august 2018

Søg jobbet

www.em.dk/job-og-karriere