Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Ambitiøse medarbejdere med stærke dataanalytiske kompetencer og flair for politik- og strategiudvikling

Erhvervsministeriet

Fuldtidsstilling

Har du lyst til at styrke dansk erhvervslivs dataanvendelse og vækstvilkår og samtidig skabe resultater i forhold til at gøre Erhvervsstyrelsen endnu mere datadrevet? Besidder du derudover stærke analytiske og formidlingsmæssige kompetencer? Så er du måske én af vores nye kollegaer i Dataservice og Offentlige Data. 

Stillinger i et stærkt fagligt og udviklingsorienteret område  

Som vores nye medarbejder skal du bl.a. bistå med at styrke virksomhedernes vækstvilkår gennem øget anvendelse af Erhvervsstyrelsens egne og andre offentlige myndigheders data. Indsatsen er forankret i partnerskabet for åbne offentlige data - en del af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020. 

Som vores nye medarbejder kommer du samtidig til at arbejde med en ambitiøs indsats for at gøre Erhvervsstyrelsen mere datadrevet. Vi er langt, når det kommer til at anvende data i vores opgaveløsning – fx analyser på baggrund af de næsten 800.000 virksomheder i vores CVR-register og de mere end 250.000 regnskaber, som danske virksomheder årligt sender til os. Fremover skal vi arbejde endnu mere strategisk med at udnytte potentialerne i data i vores kerneopgaver, det gælder både i forbindelse med ledelsesinformation, vores kontrol- og tilsynsindsatser, i udarbejdelse og evaluering af lovgivning, ved politikudvikling mv. 

Du bliver en del af et stærkt fagligt og udviklingsorienteret område af analysestærke kollegaer, som har et tæt samarbejde med de øvrige områder i styrelsen, andre offentlige myndigheder og erhvervsaktører.  

Du vil indgå i et område, hvor du bl.a.:  

  • bliver en del af Erhvervsstyrelsens interne centrale dataservicefunktion 
  • bistår med at designe og gennemføre analyser baseret på centrale datakilder om dansk erhvervsliv (bl.a. CVR- og regnskabsdata, registerdata fra Danmarks Statistik mv.), udvikle BI-løsninger mv. for at understøtte Erhvervsstyrelsens kerneopgaver og politikudvikling 
  • arbejder med at forbedre kvalitet, tilgængelighed og anvendelse af Erhvervsstyrelsens datakilder til gavn for både Erhvervsstyrelsen, andre myndigheder og erhvervslivet 
  • iværksætter initiativer og virksomhedsrettede aktiviteter, fx hackathons og challenges, som er med til at øge udbredelsen og den kommercielle anvendelse af offentlige data på tværs af stat, regioner og kommuner 

Samfundsvidenskabelig profil med flair for datadrevet udvikling 

Vi forestiller os, at du har en videregående uddannelse, gerne inden for det samfundsvidenskabelige område (fx cand.scient.pol., cand.polit., cand.merc. eller lignende). Du er motiveret af arbejdet med at styrke dansk erhvervslivs vækstvilkår og har gerne erfaring med lignende arbejdsopgaver. 

Derudover lægger vi vægt på, at du: 

  • har erfaring med dataanalyse- og visualiseringer  
  • har en analytisk tankegang og har flair for politikudvikling og interessenthåndtering 
  • har stærke kommunikations- og formidlingsevner 
  • er udadvendt og trives med at opsøge og indgå i samarbejder med forskellige faggrupper  
  • er engageret, dynamisk og proaktiv i din opgavevaretagelse og hurtigt formår at sætte dig ind i nye områder, komplekse problemstillinger og varierende arbejdsopgaver 
  • er god til at arbejde struktureret 

Om os  

Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har omkring 550 medarbejdere, som arbejder på tre forskellige lokationer i landet. De opslåede stillinger er placeret i København. 

Du vil blive en del af området Dataservice og Offentlige Data, som består af ca. 10 AC’ere. 

Erhvervsstyrelsen er en ambitiøs og moderne myndighed. Vi lægger vægt på at skabe resultater af høj kvalitet, og vi er ikke bange for at gå nye veje for at finde løsninger. Derfor arbejder vi bl.a. med nye teknologier og data til at effektivisere vores drift og skabe værdi for virksomhederne. Vi lærer gerne af andre, og vi arbejder altid i partnerskab med andre myndigheder, organisationer og virksomheder.   

Om ansættelsen 

Ansættelse sker som fuldmægtig efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC med mulighed for forhandling af tillæg. Der er tale om faste fuldtidsstillinger med tiltrædelse hurtigst muligt. 

Er du én af vores nye kollegaer? 

Lyder stillingen som noget for dig? Så klik på ”Søg stilling”-knappen i boksen til højre eller søg via vores hjemmeside på http://www.erhvervsstyrelsen.dk/jobs. Din ansøgning med CV og eksamenspapirer skal være modtaget senest onsdag den 8. august 2018 kl. 12. 

Samtaler forventes afholdt i uge 33 og 34. 


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Erhvervsministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

08 august 2018

Søg jobbet

Søg jobbet online