Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Medarbejdere med interesse for at skabe gode vækstvilkår for danske virksomheder

Erhvervsministeriet

Fuldtidsstilling

Vil du være med til at skabe gode vækstvilkår for danske virksomheder, herunder bidrage til at gennemføre en ambitiøs forenkling af erhvervsfremmesystemet? Og har du lyst til at arbejde med, hvordan vi understøtter nye forretningsmodeller, deleøkonomi, cirkulær økonomi, grøn omstilling og virksomheders arbejde med samfundsansvar og FN’s verdensmål? Så er du måske én af vores nye kollegaer i Området for vækstvilkår og nye forretningsmodeller.  

Bidrag til udviklingen af den erhvervspolitiske dagsorden 

I Vækstvilkår og nye forretningsmodeller bidrager vi til udviklingen af den erhvervspolitiske dagsorden gennem analyser, udvikling og eksekvering af politiske strategier, ligesom vi varetager ministerbetjening og sekretariatsbetjener nedsatte råd f.eks. inden for samfundsansvar og deleøkonomi mv.  

Konkret skal vi som led i opfølgningen på regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst sikre, at virksomheder med nye forretningsmodeller hurtigt kan få afklaret, om de kan anvende nye teknologier og forretnings­modeller inden for rammerne af eksisterende regulering, ligesom vi skal skabe bedre mulighed for forsøg samt tjekke om eksisterende erhvervsregulering er tidssvarende i forhold til nabolandes regulering. 

I forhold til grøn omstilling og cirkulær økonomi bidrager vi til arbejdet i vækstteam for energi og miljøteknologi og andre indsatser for at fremme grøn omstilling.  

Vi skal desuden følge op på den politiske aftale om dele- og platformsøkonomi, hvor vi blandt andet skal sekretariatsbetjene det kommende deleøkonomiske råd, der løbende skal følge udviklingen og komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan der også fremover bliver skabt velfungerende rammer for dele- og platformsøkonomien. 

Vi er endvidere ansvarlige for sekretariatsbetjeningen af regeringens kommende Råd for Samfundsansvar & Verdensmål, som skal sætte fokus på ansvarlig, social og bæredygtig virksomhedsdrift samt de forretningsmuligheder, som FN’s 17 verdensmål rummer for virksomheder. 

Endelig skal vi bidrage til opfølgning på den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystem. Vi skal blandt andet bidrage til etablering af tværkommunale erhvervshuse og etablering af en ambitiøs og datadrevet digital platform, som skal sikre virksomhederne nem adgang til information og digital vejledning om opstart, drift og udvikling på alle tider af døgnet.  

Dine konkrete arbejdsopgaver vil afhænge af dine interesser og kompetencer, og der vil være gode muligheder for at rokere mellem emneområder og opgavetyper.  

Ambitiøse og idérige samfundsvidenskabelige profiler 

Vi søger fagligt dygtige, ambitiøse og idérige kolleger med en samfundsvidenskabelig baggrund, f.eks. cand. scient. pol./adm., cand. merc. (f.eks. pol./jur.) eller cand.scient.anth., som har interesse for – og gerne fagligt kendskab til og erfaring med – den erhvervspolitiske dagsorden herunder betydningen af den teknologiske udvikling.  

Indsigt i den teknologiske udvikling, herunder nye forretningsmodeller og mulighederne ved brug af data, er afgørende inden for alle områdets opgaver. Særligt i forhold til den digitale platform vil det være en fordel at have forståelse og interesse for design og formidling af digitale erhvervsrettede løsninger.   

Det forventes derudover, at du: 

  • er analytisk stærk  
  • er god til skriftlig og mundtlig formidling  
  • er innovativ, fremsynet og initiativrig i din opgaveløsning   
  • er engageret, resultatorienteret og effektiv i din arbejdstilrettelæggelse 
  • kan arbejde selvstændigt, men samtidig er samarbejdsorienteret og udadvendt 
  • hurtigt kan sætte dig ind i nye faglige områder og overskue komplekse sagsområder  
  • er indstillet på at løfte forskellige opgaver og formår at prioritere din tid, når der er travlt. 

Om os 

Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har omkring 550 medarbejdere, som arbejder på tre forskellige lokationer i landet. De opslåede stillinger er placeret i København. 

Erhvervsstyrelsen er en ambitiøs og moderne myndighed. Vi lægger vægt på at skabe resultater af høj kvalitet, og vi er ikke bange for at gå nye veje for at finde løsninger. Derfor arbejder vi bl.a. med nye teknologier og data til at effektivisere vores drift og skabe værdi for virksomhederne. Vi lærer gerne af andre, og vi arbejder altid i partnerskab med andre myndigheder, organisationer og virksomheder.  

Om ansættelsen  

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC med mulighed for forhandling af tillæg. Ansættelse vil som udgangspunkt være som fuldmægtig, men vi efterspørger også erfarne medarbejdere, og for den rette kandidat kan indplacering som special- eller chefkonsulent være en mulighed. Der er tale om både tidsbegrænsede og faste fuldtidsstillinger med tiltrædelse snarest muligt. 

Hvis du vil vide mere om stillingerne, kan du fra den 23. juli 2018 kontakte kontorchef Camilla Hjermind på telefon +45 35 29 16 65. For så vidt angår den digitale platform, kan du fra den 23. juli 2018 kontakte Nicolai Hellmann på telefon +45 35 29 10 30.   

Er du én af vores nye kollegaer? 

Lyder stillingen som noget for dig? Så klik på ”Søg stilling”-knappen i boksen til højre eller søg via vores hjemmeside på http://www.erhvervsstyrelsen.dk/jobs. Din ansøgning med CV og eksamenspapirer skal være modtaget senest fredag den 10. august 2018. 

Samtaler forventes afholdt i uge 33 og 34. 


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Erhvervsministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

10 august 2018

Søg jobbet

Søg jobbet online