Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Medarbejdere til at fremme dansk erhvervs- og handelspolitik i en verden i hastig forandring

Erhvervsministeriet

Fuldtidsstilling

De seneste års teknologiske fremskridt og den turbulente politiske udvikling på den internationale scene har skabt både muligheder og udfordringer for danske virksomheder. Hvis du vil være med til at skabe de bedst mulige vilkår for dansk erhvervsliv i en verden i hastig forandring, så er du måske én af vores nye kollegaer i Erhvervsstyrelsens internationale område. 

Bidrag til at fremme dansk erhvervs- og handelspolitik 

I Erhvervsstyrelsens internationale område har vi fokus på at sikre et solidt dansk aftryk på EU’s erhvervsrettede regulering og handelspolitik, så det bliver enkelt og attraktivt at drive virksomhed i hele Danmark. Det gør vi ved at deltage i udviklingen af reglerne for EU's indre marked, det digitale indre marked og på det handelspolitiske område, så det bliver nemmere for virksomheder at handle på tværs af grænserne i EU og på de globale markeder.  

Vi søger en fuldmægtig, der kan indgå i vores arbejde med forsvarsindustrien. De primære opgaver på dette område er at vurdere og godkende samarbejder mellem danske og udenlandske forsvarsvirksomheder. Derudover rådgiver vi danske virksomheder om mulighederne for at knytte kontakter til og etablere samarbejde med udenlandske leverandører af forsvarsmateriel – det kan bl.a. være i forhold til Danmarks køb af F-35 kampfly. Dermed vil du skulle etablere og opretholde tæt kontakt til såvel danske og udenlandske virksomheder, den danske forsvarsindustri samt Forsvarsministeriet og Forsvarets materieltjeneste. 

Vi søger endvidere en fuldmægtig eller en special-/chefkonsulent, der kan indgå i arbejde med de øvrige opgaver i det internationale område. Det drejer sig om opgaver i relation til EU’s indre marked, det digitale indre marked og EU’s handelspolitik.

Opgaverne kan bl.a. bestå i, at: 

 • forhandle Erhvervsstyrelsens EU-sager i Bruxelles, bl.a. gennem tidlig interessevaretagelse 
 • sikre dialog med erhvervslivets interessenter  
 • implementere, fortolke og formidle EU-regulering og andre internationale regler 
 • sagsbehandle og vejlede danske eksportvirksomheder om risikoen for anvendelse af civile produkter til masseødelæggelsesvåben  
 • hjælpe virksomheder med at navigere i forhold til EU’s sanktioner mod fx Rusland 
 • udarbejde positionspapirer og policy-initiativer på det internationale område 

Der vil være en vis rejseaktivitet til møder i Bruxelles og muligvis andre europæiske hovedstæder. 

Samfundsvidenskabelige profiler med analytiske og formidlingsmæssige kompetencer 

Vi forestiller os, at du har en samfundsvidenskabelig videregående uddannelse - du kan f.eks. have læst statskundskab, økonomi, jura eller merc. (jur/pol). Du har måske et par års erfaring – gerne fra centraladministrationen, en interesseorganisation eller en politisk organisation, men det er ikke et krav. Det er desuden en fordel, hvis du har viden om og gerne erfaring med EU og international erhvervspolitik. 

Du er interesseret i at få selvstændigt ansvar, hvor du kan bruge dine analytiske og formidlingsmæssige evner til at håndtere faglige udfordringer. Du kan finde innovative løsninger og har lyst til at arbejde med politikudvikling, interessevaretagelse og forhandlinger på både den nationale og internationale scene. 

Vi lægger derudover vægt på, at du: 

 • er analytisk skarp og hurtig til at komme ind til kernen i både skrift og tale 
 • har politisk tæft og forståelse for, hvordan man påvirker politiske processer 
 • har viden om it og forståelse for digitaliseringens muligheder 
 • har gode sprogkundskaber og forhandlingsevner 
 • arbejder selvstændigt og er proaktiv i din opgaveløsning 
 • har en høj ansvarsfølelse og stor eksekveringskraft 
 • er samarbejdsorienteret og kan bidrage til et godt arbejdsmiljø  

Som person er du initiativrig og engageret i dit arbejde. Du trives med at have mange forskellige opgaver og samarbejde på tværs, hvor alle bidrager med viden, kompetencer og nysgerrighed. Du er ikke bange for at have travlt i perioder og formår at prioritere din tid. 

Om os  

Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har omkring 550 medarbejdere, som arbejder på tre forskellige lokationer i landet. De opslåede stillinger er placeret i København. 

Erhvervsstyrelsen er en ambitiøs og moderne myndighed. Vi lægger vægt på at skabe resultater af høj kvalitet, og vi er ikke bange for at gå nye veje for at finde løsninger. Derfor arbejder vi bl.a. med nye teknologier og data til at effektivisere vores drift og skabe værdi for virksomhederne. Vi lærer gerne af andre, og vi arbejder altid i partnerskab med andre myndigheder, organisationer og virksomheder.  

Om ansættelsen  

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC med mulighed for forhandling af tillæg. Indplacering vil som fuldmægtig, special- eller chefkonsulent alt efter kvalifikationer og erfaring. Der er tale om faste fuldtidsstillinger med tiltrædelse snarest muligt.  

Er du én af vores nye kollegaer? 

Lyder det som noget for dig? Så klik på ”Søg stilling”-knappen i boksen til højre eller søg via vores hjemmeside på http://www.erhvervsstyrelsen.dk/jobs. Din ansøgning med CV og eksamenspapirer skal være modtaget senest onsdag den 8. august 2018.  

Samtaler forventes afholdt i uge 33. 


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Erhvervsministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

08 august 2018

Søg jobbet

Søg jobbet online