Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Politisk-økonomisk praktikant til ambassaden i Ottawa

Udenrigsministeriet

Stillingen tilbydes til en dansk kandidatstuderende indskrevet ved en dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution, eller til en udenlands kandidatstuderende på en dansk uddannelsesinstitution. Arbejdssproget er dansk, og den udenlandske praktikant skal derfor kunne skrive, læse og forstå dansk for at få det fulde udbytte af praktikopholdet. Et højt skriftligt og mundtligt niveau på engelsk er yderligere et krav. Derudover prioriteres også ansøgers metodiske og analytiske færdigheder samt relevant erhvervserfaring.

Arbejdet består i at følge udviklingen i den canadiske økonomi og politik i relation til danske interesseområder. Arbejdsopgaverne er derfor alsidige med research, servicering af danske politiske organer og institutioner, nyhedssøgning, deltagelse i møder samt udarbejdelse af notater, indberetninger og rapporter om såvel danske som canadiske økonomi- og samfundsforhold. Praktikanten er ligeledes involveret i udarbejdelsen og planlægningen af danske delegationsbesøg mv. i Canada. Endelig indgår praktikanten i ambassadens løbende forefaldende arbejde og borgerserviceopgaver.

Da ambassaden er lille, forventes selvstændighed og ansvarlighed fra praktikantens side. Der vil yderligere være tilknyttet en praktikant til ambassadens kommunikations- og kulturafdeling. Det forventes, at praktikanten er åben over for deling af opgaver på tværs af fagområderne.

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder en kompensation på kr. 3.500 pr. måned til dækning af dokumenterede udgifter til husleje, transport mv. Der kan under opholdet være mulighed for at modtage SU efter gældende regler. Den nuværende praktikant har mulighed for at videreformidle kontakt til udlejeren af den nuværende praktikantbolig, der også vil kunne fungere som praktikantbolig fremadrettet.

Interesserede kan sende en ansøgning via e-mail til ambassaden vedlagt CV, eksamensudskrifter og eventuelle udtalelser. Ansøgningen med tilhørende dokumentation bedes samlet i én pdf-fil. Angiv "Praktikantansøgning, politik og økonomi" i e-mailens emnefelt. Ansøgningsfristen for efterårssemesteret (1. august til 31. januar) er d. 28. februar, for forårssemesteret (1. februar til 31. juli) er ansøgningsfristen d. 31. august. Ansøgningsfristerne er ændret per 2018 grundet lange sagsbehandlingstider ifm. sikkerhedsgodkendelse og visumansøgning til Canada, men vil fremover være de samme hvert år. Se også vores hjemmeside på canada.um.dk. Ansøgninger på dansk foretrækkes.

Det bedes venligst anføres i ansøgningen, at den er stilet til stillingen som politisk-økonomisk praktikant.

Spørgsmål angående praktikstillingen kan rettes til ottamb@um.dk.

Royal Danish Embassy

47 Clarence Street, Suite 450

Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Canada

Tlf: +1 613 562 1811

E-mail: ottamb@um.dk


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Udenrigsministeriet

Geografi

Ottawa, ON, Canada

Ansøgningsfrist

31 august 2018

Søg jobbet

ottamb@um.dk