Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Specialeplads i Finansministeriet, kontor for Arbejdsmarkedspolitik og Overførsler

Finansministeriet

Har du/I lyst til at skrive speciale i et fagligt miljø, der til dagligt beskæftiger sig med arbejdsmarkedspolitik og samspillet mellem arbejdsmarkedet, de offentlige finanser og samfundsøkonomien? Så har vi 1-2 ledige specialepladser med gode muligheder for faglig sparring om regler, implementering af reformer, arbejdsmar-kedsteori og økonometriske problemstillinger i det daglige arbejde. Derudover kan I få adgang til registerbaserede arbejdsmarkedsdata.


Emner
Specialeemnet skal være inden for arbejdsmarkedspolitik, med en kvantitativ eller kvalitativ vinkel. Det kan fx være:
- Effektevalueringer af indkomstoverførsler mhp. beskæftigelse, uddannelse mv., fx af ændrede regler på dagpenge- eller kontanthjælpsområdet
- Evalueringer af indvandringsordninger for udenlandsk arbejdskraft.
- Effekter af indsatser af den aktive arbejdsmarkedspolitik, fx ifm. refusi-onsomlægningen, frikommuneforsøg mv., eller integrationsindsatser.
- Betydning af jobcentrenes opgavevaretagelse, fx ifm. forenkling af beskæf-tigelsesindsatsen, eller af arbejdsmiljøindsatsen, fx private ordninger.


Tidligere specialestuderende i kontoret har fx estimeret effekten af ændrede regler for dimittenddagpenge, set på brugen af adfærdsøkonomiske redskaber i den aktive indsats eller kalibreret en strukturel livscyklusmodel for arbejdsudbud. Vi drøfter meget gerne et fagligt oplæg med dig og kan bidrage med faglig sparring under specialet.


Om os
Kontoret for arbejdsmarkedspolitik og overførsler medvirker bl.a. til at udarbejde oplæg til reformer af arbejdsmarkedet og overførselssystemet samt arbejdsmar-kedspolitiske initiativer på finansloven, herunder analyser af virkninger på arbejdsudbud og offentlige finanser. Kontoret arbejder endvidere med den udgiftspolitiske styring af arbejdsmarkedsområdet, herunder ifm. den årlige finanslovproces. Kontoret består af en kontorchef, 8 AC’ere og 3 studenter.

Det praktiske
Er du interesseret, kan du henvende dig til chefkonsulent Jesper Kühl på jeskl@fm.dk/2526 2766 med et første, fagligt oplæg. Vil du høre nærmere om praktiske erfaringer, kan du kontakte fuldmægtig (og tidligere specialestudent i kontoret) Casper Nielsen på can@fm.dk/3392 4061.

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Finansministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

30 november 2018

Søg jobbet

www.fm.dk