Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Skarp økonom til samfundsøkonomiske analyser af uddannelse og forskning

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Fuldtidsstilling

Er du analytisk stærk og har du interesse for uddannelse og forskning? Synes du politikudvikling og samfundsøkonomiske analyser er spændende? Og kan du formidle komplekse problemstillinger på en kort og præcis måde? Så har vi en spændende stilling i Uddannelses- og Forskningsministeriets analysekontor. 

Vi skaber fundamentet for fremtiden 

Viden er det, vi skal leve af i fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi derfor for høj vækst og ny indsigt gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst. 

Samfundsøkonomiske analyser med gennemslagskraft 

Du skal deltage i arbejdet med at skabe et solidt vidensfundament for politikudviklingen i ministeriet. Vores analyser indgår som en vigtig del af ministeriets løbende politikudvikling samt i rådgivningen af ministeren. 

Du skal deltage i arbejdet med at opruste ministeriet på økonomiske konsekvensberegninger af reformudspil, herunder udviklingen af økonomiske modeller som tager højde for adfærdsmæssige ændringer. Du skal udarbejde registerbaserede analyser inden for uddannelses- og forskningsområdet. Det kan f.eks. være analyser af adfærden blandt studerende, forskere eller virksomheder. Det kan også være egentlige effektanalyser af nye forslag, reformer eller regelændringer. Analyserne vil blandt andet indgå i ministeriets årlige uddannelses- og forskningspolitiske redegørelse. 

En forudsætning for analysernes gennemslagskraft er, at de bliver kommunikeret kort og præcist. Derfor skal du i et klart og præcist sprog kunne formidle komplekse problemstillinger og analyser til en bred kreds af modtagere. 

Er du vores nye kollega?  

Du har en relevant akademisk uddannelsesbaggrund, f.eks. cand.polit., cand.oecon., ph.d. eller lignende. Og vi forestiller os, at du har: 

 • en veludviklet analytisk sans og er god til at få afsluttet opgaverne 
 • flair og erfaring med samfundsøkonomiske analyser og konsekvensberegninger 
 • stærke kompetencer inden for registerbaserede analyser og økonometri 
 • lysten og evnen til at opbygge adfærds- og beregningsmodeller  
 • indblik i uddannelses- og forskningsområdet. 

Endvidere lægger vi vægt på, at du: 

 • har politisk tæft og kan se analyserne i den kontekst, de skal bruges i 
 • kan få analyserne til at leve gennem klar kommunikation og strategisk fokus 
 • er nysgerrig og trives i et miljø, hvor opgaverne ikke altid er klart definerede 
 • er god til at skabe relationer og løse opgaver i samarbejde med andre. 

Om analysekontoret  

Analysekontoret er placeret i Uddannelses- og Forskningsministeriets departement og har til formål at tilvejebringe et solidt analytisk fundament for politikudviklingen på ministeriets område. Arbejdet sker i tæt samarbejde med ministeriets styrelser og andre ministerier. Kontoret arbejder overvejende projektorienteret.  

Kontorets primære opgaver er: 

 • udarbejdelse af dagsordensættende og relevante analyser på højt fagligt niveau på ministeriets områder 
 • systematisk opsamling af viden om uddannelse og forskning 
 • bidrag til reformarbejdet med eksempelvis økonomiske modelberegninger 
 • deltagelse i det løbende arbejde med politikudvikling og ministerbetjening. 

En ambitiøs og social arbejdsplads   

Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv. 

Løn og ansættelsesvilkår 

Du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.  

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt kontorchef Jonas Zielke Schaarup på telefonnummer 7231 8118 eller på e-mail jzs@ufm.dk

Søg stillingen 

Klik på knappen nedenfor eller søg via vores hjemmeside www.ufm.dk/job-i-ministeriet. Din ansøgning inkl. CV og eksamenspapirer skal være uploadet senest onsdag den 26. september. 

Vi forventer at holde to samtalerunder i henholdsvis uge 40 og 41. I forbindelse med 2. samtalerunde vil der indgå en personlighedstest i rekrutteringsforløbet. 

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker. 

Om Uddannelses- og Forskningsministeriets departement 

I departementet bistår vi ministeren og regeringen med at udvikle landets uddannelses-, forsknings- og innovationspolitik. Vi klæder ministeren på til at træffe beslutninger baseret på fakta og den nyeste viden i tæt dialog med vores to styrelser. Derudover står vi for at udvikle koncernen og løse de opgaver, der går på tværs af ministeriet inden for kommunikation, økonomi, it, HR og service.  


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

26 september 2018

Søg jobbet

Søg jobbet online