Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

SPECIALESTUDERENDE

Danmarks Nationalbank

Med en specialeplads i Nationalbanken får du mulighed for unik daglig sparring i din specialeskrivningsproces og en god fornemmelse af, om Nationalbanken kunne være din fremtidige arbejdsplads.

Vi tilbyder

specialepladser til kandidatstuderende ved et af universiteterne i Danmark med start i 1. halvår 2019. Du får din daglige gang i et udfordrende fagligt miljø med mulighed for at deltage i faglige arrangementer. Du får stillet en mentor og en arbejdsplads til rådighed gennem hele din specialeskrivningsproces, som afsluttes med en præsentation i banken. Opholdet i Nationalbanken er samtidig en god mulighed for at vurdere, om Nationalbanken kunne være din fremtidige arbejdsplads. Banken betaler dig et honorar på 4.000 kr. pr. måned i den periode, du har aftale med dit universitet om specialeskrivning. 

Din profil

Du er på vej til at planlægge din specialeskrivning og ser en fysisk arbejdsplads i Nationalbanken som en god mulighed for at få supplerende sparring. Du har en stærk faglig baggrund og vælger selv et specialeemne inden for et af Nationalbankens arbejdsområder, hvor følgende afdelinger i banken tilbyder værtskab for specialestuderende:

  • Bank og Marked, som varetager opgaver inden for front office, bank samt finansiel risikostyring og strategi, og som herudover forvalter statens låntagning og gæld
  • Finansiel Stabilitet, som laver analyser af udviklingen i den finansielle sektor og af finansiel stabilitet i Danmark, er sekretariat for Det Systemiske Risikoråd, og overvåger den finansielle infrastruktur (betalingsformidling) i Danmark
  • Finansiel Statistik, som bl.a. analyserer de indsamlede data, fx om detailbetalinger, om investering og opsparing i Danmark fordelt på sektorer og om direkte investeringer ind og ud af Danmark
  • Økonomi og Pengepolitik, som bidrager til grundlaget for pengepolitiske beslutninger og anbefalinger til den øvrige økonomiske politik, herunder udvikler og vedligeholder Nationalbankens makroøkonomiske modelapparat

Du er god til at formidle det stof, du sætter dig ind i og til at drage nytte af det faglige miljø, som du bliver en del af i den periode, du har en specialeplads hos os. Vi forventer samtidig, at du byder ind med din akademiske viden.

Vil du vide mere

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR-partner Jens Erik Larsen på 3363 6502 eller på jel@nationalbanken.dk

Ansøgning

Ansøg med dit CV og hidtil opnåede eksamensresultater senest 21. oktober 2018. Du skal formulere og motivere et konkret specialeemne samt oplyse, hvem din vejleder forventes at blive. Specialeemnet behøver ikke at være den endelige formulering.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Danmarks Nationalbank

Geografi

København

Ansøgningsfrist

21 oktober 2018

Søg jobbet

Søg jobbet online