Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Erhvervsministeriet søger ambitiøs fuldmægtig til område 1: Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering

Erhvervsministeriet

Fuldtidsstilling

Er du fagligt stærk, interesserer du dig for at styrke Danmarks vækstvilkår, og vil du arbejde tæt på den politiske beslutningsproces? Så søg job i Erhvervsministeriets departement.  

Om os 

Erhvervsministeriet arbejder for at skabe gode vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark. Arbejdet med at styrke danske virksomheders vækstvilkår spænder bredt: Fra digitalisering af dansk erhvervsliv til vækst- og rammevilkår inden for bl.a. skat, arbejdsmarked, uddannelse, energi og ressourceeffektivitet.  

Vi udarbejder analyser, politikoplæg og redegørelser, fx om vækst og konkurrenceevne og Danmarks digitale vækst. Ministerbetjeningen er en stor del af vores hverdag, og vi leverer løbende politiske initiativer og andre input til regeringens udspil. Vi indgår i arbejdet med en lang række aktuelle, politiske sager, og forbereder sager til de centrale regeringsudvalg. I det daglige arbejder vi tæt sammen med de øvrige ministerier, virksomheder, brancheorganisationer og styrelser, bl.a. via arbejdet med vækstteams. Vi er omkring 25 medarbejdere med forskellige fagligheder og fokusområder, og vi prioriterer videndeling, samarbejde og højt humør i en ofte hektisk hverdag. 

Om jobbet 

Du vil arbejde med ministerbetjening og skal kunne arbejde projekt- og samarbejdsorienteret med at udforme politiske initiativer. Samtidig skal du arbejde med forberedelse af ministerens sager og forberede drøftelser i regeringens økonomiudvalg. Vi arbejder med mange emner, og du vil blive tilknyttet et af disse. Du har en samfundsvidenskabelig baggrund, fx statskundskab, økonomi eller anden relevant uddannelse med en stærk faglig profil. 

Om dig 

  • Du kan hurtigt sætte dig ind i en problemstilling, har blik for det vigtige og evner at skære ind til kernen af en sag for at fokusere din indsats. 
  • Du er en stærk formidler. Det er afgørende, at du formulerer dig klart på skrift og i tale, så andre ikke er i tvivl om, hvad der er essensen eller problemstillingen. 
  • Du har gode samarbejdsevner og kan bygge netværk til dine kolleger i departementet, medarbejdere i styrelserne, ansatte i andre ministerier og eksterne interessenter. 
  • Du kan tage ansvar og tager selv initiativ til næste skridt for at løse dine opgaver inden for de rammer, som ministerbetjeningen sætter. Du driver dine sager fremad og søger løsninger, hvis du støder på udfordringer.  
  • Du er nyuddannet eller har et par års erfaring.

Om ansættelsen 

Du vil blive ansat efter overenskomsten for akademikere i staten.  

Interesseret? 

Du er velkommen til at kontakte fungerende kontorchef Anne Marie Elmer på tlf. 91 33 71 06, ae@em.dk, eller kontorchef Helle Osmer Clausen på telefon 91 33 71 20, hoc@em.dk, hvis du vil høre nærmere om stillingen. Der vil være første runde af samtaler i uge 43. 

Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningsmodul på www.evm.dk/om-ministeriet/job. 

Din ansøgning med CV og eksamensbeviser/karakterudskrifter skal være modtaget senest lørdag den 13. oktober 2018 kl. 12. 

Hvordan er det at arbejde i Erhvervsministeriets departement

Vi er i en unik position: Vi betjener ministeren i et af landets mest centrale ministerier og er samtidig helt tæt på erhvervslivet. Vi er med fra de første diskussioner om nye initiativer og lovforslag til udviklingen og eksekveringen af dem. Vi arbejder med en bred vifte af ressortområder – fra boligfinansiering og forbrugerforhold til planlov og digitalisering af erhvervslivet – og sætter derigennem et aftryk på alle virksomheder og de fleste danskeres liv.  

Vi er 200 ambitiøse og engagerede medarbejdere, men vores netværk og kontaktflade rækker langt uden for Slotsholmen. Vi arbejder tæt sammen med ministeriets syv styrelser og de selvstændige offentlige virksomheder, som vi har ansvar for, og vi er i dialog med virksomheder, interesseorganisationer, EU og OECD. Vi værdsætter en arbejdsplads med en stejl læringskurve og et stærkt samarbejde for at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark. 

 

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle, uanset personlig baggrund, til at søge. 


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Erhvervsministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

13 oktober 2018

Søg jobbet

Søg jobbet online