Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Erhvervsministeriet søger en ambitiøs og faglig stærk kollega med interesse for EU og det finansielle område

Erhvervsministeriet

Fuldtidsstilling

Har du erfaring med EU-processer, og vil du være med til at skabe de bedste rammer for finansiel regulering på nationalt og ikke mindst europæisk niveau? Så søg jobbet i Erhvervsministeriets kontor for finansielle og økonomiske forhold! 

Om os 

I Erhvervsministeriets område for Finansielle forhold og Vækstkapital arbejder vi for en sund og robust finansiel sektor i Danmark og bedre adgang til vækstkapital for danske virksomheder. Vi beskæftiger os med rammerne for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pensionsforhold, værdipapirhandel, finansiering til vækstvirksomheder og meget mere.  En stor del af den finansielle regulering udvikles og forhandles på EU-niveau, hvorfor EU-koordination og international interessevaretagelse er afgørende for, at vi lykkes med vores arbejde. 

Vi er godt 20 kollegaer fordelt på tre teams. Vi løser vores opgaver i et tæt samarbejde med vores faglige netværk, der bl.a. omfatter Finanstilsynet, andre ministerier og interesseorganisationer. 

Vi mangler en ambitiøs og faglig stærk kollega i Team Finansielle Økonomiske Forhold, der blandt andet beskæftiger sig med: 

 • Regulering af boligmarkedet  
 • Kapital- og likviditetskrav til banker og realkreditinstitutter  
 • Betalingsområdet  
 • Realkreditområdet 

Om jobbet 

De præcise opgaver vil blive fastlagt efter interesse og kvalifikationer, men du kan blandt andet forvente, at jobbet indeholder: 

 • Løbende koordination af diverse EU-relaterede sager med bl.a. Finanstilsynet, andre ministerier, Erhvervsministeriets internationale kontor og resten af det finansielle område. 
 • Ansvar for egne sager og EU-lovforslag, herunder forberedelse og evt. deltagelse i møder i Rådets arbejdsgrupper i Bruxelles.  
 • Generel sagsbehandling med udarbejdelse af notater til erhvervsministeren og Folketinget, udkast til taler, mødeforberedelse, besvarelse af borgerhenvendelser osv. 

Om dig 

Vi ser for os, at du har: 

 • En relevant uddannelse som cand.polit., cand.scient.pol. eller lignende med en stærk faglig profil. Du er nyuddannet eller har nogle års erfaring.  
 • Viden om og interesse for EU og EU-processer og lyst til at arbejde for at danske synspunkter og interesser på det finansielle område varetages hensigtsmæssigt i EU.  
 • Viden om og interesse for finansielle forhold. 
 • Evne til hurtigt at sætte sig ind i nye og relativt komplicerede områder, men samtidig formår du, at bevare overblikket og det gode humør i en travl hverdag.  
 • Gode samarbejdsevner og evne til skabe og fastholde gode relationer.  
 • Evne til at formidle budskaber klart og præcist, mundtligt og skriftligt, og er i stand til at forstå og kommunikere essensen af en given sag i et klart sprog – både på engelsk og dansk. 

Om ansættelsen

Du vil blive ansat efter overenskomsten for akademikere i staten. 

Hvis du vil vide mere 

Du kan kontakte kontorchef Mette Tams Kitaj på tlf. 91 39 94 30 eller chefkonsulent Daniel Bennetsen på tlf. 91 33 73 13. Du kan læse mere om Erhvervsministeriet på www.em.dk

Ansøgning 

Du kan søge stillingen ved at benytte ”Søg stilling”-knappen til højre. Din ansøgning med CV og eksamenspapirer fra både bachelor og kandidateksamen skal være modtaget senest den 4. november 2018. Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med ansættelsen anvender personligheds- og logikanalyser, ligesom vi vil stille en faglig opgave, som du skal løse. 

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset personlig baggrund til at søge. 

Hvordan er det at arbejde i Erhvervsministeriets departement?  

Vi er i en unik position: Vi betjener ministeren i et af landets mest centrale ministerier og er samtidig helt tæt på erhvervslivet. Vi er med fra de første diskussioner om nye initiativer og lovforslag til udviklingen og eksekveringen af dem. Vi arbejder med en bred vifte af ressortområder – fra boligfinansiering og forbrugerforhold til planlov og digitalisering af erhvervslivet – og sætter derigennem et aftryk på alle virksomheder og de fleste danskeres liv.  

Vi er 200 ambitiøse og engagerede medarbejdere, men vores netværk og kontaktflade rækker langt uden for Slotsholmen. Vi arbejder tæt sammen med ministeriets syv styrelser og de selvstændige offentlige virksomheder, som vi har ansvar for, og vi er i dialog med virksomheder, interesseorganisationer, EU og OECD. Vi værdsætter en arbejdsplads med en stejl læringskurve og et stærkt samarbejde for at opnå Europas bedste rammer for at udvikle og drive virksomhed. 


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Erhvervsministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

04 november 2018

Søg jobbet

Søg jobbet online