Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Specialeplads til økonomistuderende i Finansministeriets departement - Center for Holdbarhed og Strukturpolitik

Finansministeriet

Har du/I lyst til at skrive speciale i et fagligt miljø, der har det overordnede ansvar for Finansministeriets regneprincipper?

Så har vi 1-2 ledige specialepladser med gode muligheder for faglig sparring om data, økonomisk teori og økonometriske problemstillinger. Derudover kan du/I med en specialeplads hos os få adgang til registerdata.

Potentielle emner
- Opsparing, pension og tilbagetrækning.
- Uddannelse og beskæftigelse.
- Dynamiske effekter (adfærdsvirkninger) af ændringer i den økonomiske politik    vedrørende udgifts- og/eller indtægtssiden af de offentlige finanser.
- Betydning af ændret befolkningssammensætning for trækket på offentlige ydelser (fx flere ældre, indvandrere, uddannelsessammensætning etc.).
- Makroøkonomisk modellering og empirisk analyse af økonomiens tilpasning til forskellige typer af stød og reformer, herunder forøgelser af arbejdsudbuddet.

Tidligere specialestuderende i kontoret har fx undersøgt virkninger af at reducere ventetiden til planlagte operationer, produktivitetseffekten af videregående uddannelse og automatiseringens effekt på løn og beskæftigelse.

Om Center for Holdbarhed og Strukturpolitik (HSP)
HSP er et center i Finansministeriets departement med overordnet ansvar for de regneprincipper, som ligger til grund for vurderinger af samfundsøkonomiske effekter af den økonomiske politik. HSP spiller således en central rolle i rådgivningen om og planlægningen af regeringens økonomiske politik. En specialeplads i HSP giver derfor mulighed for at få en unik indsigt i dansk økonomi og tilrettelæggelsen af den økonomiske politik helt tæt på den politiske virkelighed.

HSPs arbejdsopgaver omfavner både mikro- og makroøkonomiske analyser. Vi laver fx analyser af uddannelse, produktivitet og arbejdsmarkedet på baggrund af registerdata samt analyser af fordelingsvirkninger, provenueffekter og arbejdsudbudseffekter. Her er de registerbaserede Lovmodeller et primært værktøj. Vi bidrager derudover til de mellem- og langfristede fremskrivninger, samt de mellemfristede planer, som fastlægger de overordnede rammer for finanspolitikken. Endelig har HSP ansvaret for at følge, og bidrage til, arbejdet i den makroøkonomiske modelgruppe, som frem mod 2019 skal udvikle en ny makroøkonomisk model (MAKRO) til Finansministeriet.

Det praktiske
Er du interesseret, kan du henvende dig til specialkonsulent og ph.d. Morten Visby Krægpøth på mvk@fm.dk/33 92 40 41 med et første, fagligt oplæg. Vil du høre nærmere om praktiske erfaringer, kan du kontakte fuldmægtig (og tidligere specialestuderende i Finansministeriet) Andreas Lund Jørgensen på anluj@fm.dk/33 92 26 13.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Finansministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

30 november 2018

Søg jobbet

www.fm.dk