Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Er du interesseret i at udarbejde statistikker og analysere data inden for udlændingeområdet og videreformidle det på en præcis og relevant måde?

Udlændinge- Og Integrationsministeriet

Fuldtidsstilling

Udlændingestyrelsen søger en akademiker, som har flair for at programmere statistiske opgørelser ved hjælp af SQL.  


Om stillingen  
I statistikteamet producerer og videreformidler vi udlændingestatistik på udlændinge- og integrationsministeriets område til regeringen, Folketinget, den brede offentlighed og andre interessenter. Vi leverer også statistikker til Udlændingestyrelsens interne styring, bl.a. i form af ledelsesinformation og sagsstyring og i forbindelse med kontrolindsatser.  

Dine primære arbejdsopgaver vil særligt være at have tæt dialog med kolleger i fagkontorerne, at udvikle datasæt og formidle datasættene på en let og forståelig måde. Dine statistiske produkter bliver brugt i det daglige arbejde – både internt og eksternt. Vi samarbejder tæt med andre myndigheder både nationalt og internationalt, så du vil have en bred kontaktflade.  


Om dig  
Du trives med og er god til at arbejde med data og kan godt lide at levere statistiske opgørelser som f.eks. ledelsesinformation. Du har en god talforståelse og er analytiker til fingerspidserne, ligesom du kan overskue store datamængder, har erfaring med BI-løsninger og databaseudtræk vha. f.eks. SQL, Excel og pivottabeller. Vi har plads til dig og dine ideer – vi tror på, at de bedste resultater kommer, når vi bruger hinandens kompetencer.  

Vi forventer, at du:  

  • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund på kandidatniveau.  
  • Er fagligt dygtig og kan lide korte deadlines.  
  • Synes, at det er sjovt at programmere og er god til det.  
  • Er effektiv, resultatorienteret og kvalitetsbevidst i dit arbejde.  
  • Trives med kombinationen af selvstændige ansvarsområder og et tæt samarbejde med kollegaer med vidt forskellige baggrunde.  
  • Har mod på at blive en del af en styrelse i løbende forandring.  
  • Har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner.  


Din nye hverdag
Statistikteamet er organisatorisk placeret i Kontoret for Kontrol- og Forretningsudvikling, hvor vi bl.a. beskæftiger os med kontrol- og sikkerhed, forretningsudvikling samt it og informationssikkerhed. I statistikteamet bliver du en del af et team på 10 kolleger med forskellige uddannelsesmæssig baggrunde, men som alle har kompetencer indenfor SQL, databehandling, kobling mellem data og sagsbehandling, jura, It og formidling.  

Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads, som prioriterer høj kvalitet i opgavevaretagelsen, et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener at god dialog, samarbejde og vidensdeling er forudsætningen for, at vi i fællesskab lykkes med opgaverne i teamet.  

Udlændingestyrelsen er en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, og i teamet har vi en uformel omgangstone og synes, det er vigtigt at have det sjovt - selv i en travl hverdag. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.  

Statistikteamet flytter ligesom resten af Udlændingestyrelsens hoveddomicil til Næstved i 2020. For at give medarbejderne de bedste muligheder for at få hverdagen til at hænge sammen efter flytningen, har Udlændingestyrelsen vedtaget en fleksibilitetspakke som bl.a. indeholder mulighed for én ugentlig hjemmearbejdsdag og mulighed for at arbejde i toget for visse opgavetyper mm.  

Du ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern efter overenskomst mellem  

Finansministeriet og relevant organisation. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen inklusiv frokost.    

Det bemærkes, at der bliver gennemført en registermæssig undersøgelse af din person, og at det er en forudsætning for stillingen, at du løbende kan bestå en registermæssig undersøgelse under hele din ansættelse.  


Søg stillingen 
 
Upload din ansøgning mv. senest søndag den 18. november 2018 via dette link. 

Vi forventer at holde 1. samtalerunde i uge 48 2018 og en eventuel 2. samtalerunde i uge 48/49 2018. Der vil være en mindre case i forbindelse med 2. samtalerunde.  

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker.  

Udlændingestyrelsens hoveddomicil ligger på Østerbro i København men flyttes til Næstved forventeligt den 1. marts 2020. I Center for Asyl, der er placeret i Allerød, er det alene Teamet for tidsbegrænset forlængelse af asyltilladelse, der flyttes til Næstved.  


Behandling af persondata  
Du kan læse om behandlingen af dine persondata i folderen ”Sådan behandler vi  

persondata om dig – før, under og efter din ansættelse i Udlændinge- og  

Integrationsministeriet”. Du finder folderen på vores hjemmeside:  

http://uim.dk/filer/saadan-behandler-vi-persondata-om-dig.pdf  


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Udlændinge- Og Integrationsministeriet

Geografi

Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 København Ø.

Ansøgningsfrist

25 november 2018

Søg jobbet

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt den daglige leder af statistikteamet, Camilla Sparre Rügge på tlf.nr. 93 58 71 92 eller e-mail cmsp@us.dk.