Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Analytisk studentermedhjælper med interesse for databehandling og kvantitative analyser søges til Skattestyrelsen i København

Skatteministeriet

Besidder du stærke analytiske egenskaber og evner samtidig at omsætte store datamængder til forståeligt og kommunikativt materiale i et strategisk styringssetup? Så er nedenstående studenterstilling muligvis noget for dig. 

Kontoret Undersøgelser og Vidensformidling søger en nysgerrig studerende, der enten er på det sidste år af sin bacheloruddannelse eller lige begyndt på sin kandidatuddannelse.  

Stillingen 
Som studentermedhjælper hos os, kommer du til at indgå i et mindre team, der beskæftiger sig med dataudtræk, effektmålinger og kvantitative analyser. Teamet håndterer store og ofte ubehandlede datamængder og foretager grundige statistiske analyser på baggrund heraf. Det primære formål er at skabe et solidt datafundament, til at sikre en datadrevet Skatteforvaltning, der i sidste ende bidrager til korrekt skattebetaling og finansiering af den offentlige sektor. Som studentermedhjælper kommer du til at arbejde med følgende opgaver:  

  • Behandling og kvalitetssikring af store ubehandlede datamængder 
  • Store dataudtræk og kobling af data fra forskellige databaser 
  • Statistiske og kvantitative analyser. 

Det er ikke et krav, men en fordel, hvis du har erfaring fra tidligere studiejobs, hvor du har beskæftiget dig med lignende opgaver. 

Din profil 
Vi forestiller os at du er i gang med en relevant uddannelse inden for Økonomi, Statskundskab, Sociologi eller lignende metodestærke uddannelser. Du formår at bringe din viden og erfaring fra studiet i spil i forhold til at analysere aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Udover god tal- og dataforståelse samt flair for databehandling besidder du stærke analytiske evner og har et godt kendskab til de bagvedliggende metodiske overvejelser. Vi ser gerne, at du har erfaring med analyseværktøjer, fx SAS, R, SPSS eller lignende værktøjer, ligesom det vil være en fordel, hvis du har kendskab til SQL.  

Som person er du ambitiøs og nytænkende samt trives i et miljø, hvor sparring med dine kollegaer er i højsædet. Du tilgår dine opgaver omhyggeligt og arbejder selvstændigt, men tøver samtidig ikke med at spørge til råds, når du støder på udfordringer. 

Vi tilbyder 
Et attraktiv studiejob, hvor vi er lydhøre i forhold til metodiske tilgange og forventer ligeledes, at du indgår aktivt i disse drøftelser. Det er essentielt for os, at du udvikler dig i stillingen, samtidig med at du bidrager til kontorets kerneopgaver. 

Arbejdstiden er ca. 15-20 timer ugentligt, og vi har forståelse for at dit studie og arbejde skal gå op i en større enhed, særligt i dine eksamensperioder, hvorfor der er stor fleksibilitet i stillingen. 

Om os 
Kontoret Undersøgelser og Vidensformidling er en del af fagområdet Økonomi i Skattestyrelsen. Du vil blive en del af et kontor på ca. 20 medarbejdere med forskellige baggrunde, hvor vi har en uformel omgangstone, et godt samarbejde og en professionel tilgang til vores arbejdsopgaver. Kontoret beskæftiger sig med at udarbejde og forankre langsigtede strategier til Skattestyrelsens opgavevaretagelse. Strategierne bygger på dybdegående kvantitative analyser, hvor dine kompetencer vil komme i spil, med henblik på at sikre et solidt vidensgrundlag for de strategiske beslutninger. 

Ansøgning og kontakt 
Send din ansøgning, cv, uddannelsespapirer og eventuelle relevante bilag via linket senest 9. december 2018. Vi forventer at afholde samtaler i uge 50. Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Niels Anker Jørgensen på 72 37 56 52 eller specialkonsulent Jon Hadsund på 72 38 28 18. 

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes organisation – Det Statslige Område og Cirkulære om organisationsaftalen for Kontorfunktionærer, laboranter, IT-medarbejdere (HK) i Staten. 

Arbejdsstedet er indtil videre Østbanegade 123, København Ø.  

Om Skattestyrelsen 
’Vi sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden’ 

Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ er SKAT den 1. juli 2018 blevet erstattet af syv nye styrelser. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver. 

Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden. Den opgave løser vi ved at gøre det nemt og trygt at betale, ved målrettet at bekæmpe svindel og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen. 

Vores afgørelser skal være korrekte og fagligt velfunderede. Derfor er faglighed og et højt kompetenceniveau hos vores medarbejdere og ledere kernen i vores arbejde.  

Vi er lydhøre og forholder os aktivt til vores omverden og samfundsudviklingen. Det gør vi, fordi et bredt nationalt og internationalt udsyn er en forudsætning for, at vi kan løse vores myndighedsopgave på en tidssvarende og professionel måde. 

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor. Er det dig? 

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Skatteministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

09 december 2018

Søg jobbet

Søg jobbet online