Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Erhvervsministeriets departement søger økonomistuderende til økonomisk analyse

Erhvervsministeriet

Er du en fagligt stærk økonomistuderende? Har du inte­resse for virksomhedsdata, vækstanalyser og formidling af resultater? Så søg job i Erhvervs­ministe­riets departement, Område 1 – som arbejder med samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering i erhvervslivet. 

Om os 

I området for samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering beskæftiger vi os med en bred vifte af opgaver inden for vækst, konkur­renceevne, produktivitet, digitalisering og samfundsøkonomi. Et centralt område er udarbejdelse af analyser knyttet til de danske vækstvilkår.  

Vi har et stærkt team af økonomer, som arbejder med analyser, og vil gerne styrke vores analysearbejde yderligere.  Vi arbejder både med makrotal og registerdata på virksomhedsniveau, som vi bl.a. anvender til analyser af virksom­hedernes produktivitet og investeringer. Vi har også ansvar for et antal årlige rede­gørel­ser, fx Redegørelse om vækst og konkurrenceevne, Redegørelse om Danmarks digitale vækst og Redegørelse om erhvervs­fremme og støtte.  

Om jobbet 

Dine ar­bejdsopgaver kan fx bestå i at bidrage til deskriptive analyser herunder til udarbejdelse af ministeriets konjunkturnotitser og redegørelser. Opgaverne kan også bestå i at kode i R, SAS og Stata til analyser i forbindelse med belys­ning af rammevilkårene i det danske erhvervsliv. Ligeså kan det være research-opgaver, der fx vil indgå i udarbejdelsen af politiske beslutningsoplæg, ny politikudvikling mv. 

Arbejdsopgaverne er udfordrende og alsidige. Med i bagagen får du erfaring med praktisk anvendelse af økonomisk teori og økonometri/statistik, indblik i den politiske proces, samt et godt springbræt til et frem­tidigt job. 

Om dig 

Vi lægger vægt på, at du har: 

  • stærke faglige kompetencer 
  • interesse i databehandling 
  • gode evner til at formulere dig mundligt og skriftligt 
  • lyst til at lære 
  • gode samarbejdsevner.

Om ansættelsen 

Du vil blive ansat i henhold til overenskomst mellem HK–stat og Finans­ministeriet. Stillingen er på 15 timer om ugen med mulighed for fleksibilitet i eksamensperioder. 

Interesseret? 

Du kan læse mere om Erhvervsministeriet og send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningsmodul på www.em.dk/job-og-karriere 

Din ansøgning med relevante bilag, herunder karakterudskrift og CV skal være modtaget senest mandag den 14. januar 2018 kl. 12. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart derefter.  

Yderligere oplysninger 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til chefkonsulent Dorte Høeg Koch på 91 33 71 12 eller fuldmægtig Christina Charis Godtfredsen på 91 33 71 22. 

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. 

Hvordan er det at arbejde i Erhvervsministeriets departement? 

Vi er i en unik position: Vi betjener ministeren i et af landets mest centrale ministerier og er samtidig helt tæt på erhvervslivet. Vi er med fra de første diskussioner om nye initiativer og lovforslag til udviklingen og eksekveringen af dem. Vi arbejder med en bred vifte af ressortområder – fra boligfinansiering og forbrugerforhold til planlov og digitalisering af erhvervslivet – og sætter derigennem et aftryk på alle virksomheder og de fleste danskeres liv.  

Vi er 200 ambitiøse og engagerede medarbejdere, men vores netværk og kontaktflade rækker langt uden for Slotsholmen. Vi arbejder tæt sammen med ministeriets syv styrelser og de selvstændige offentlige virksomheder, som vi har ansvar for, og vi er i dialog med virksomheder, interesseorganisationer, EU og OECD. Vi værdsætter en arbejdsplads med en stejl læringskurve og et stærkt samarbejde for at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark. 


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Erhvervsministeriet

Geografi

København K

Ansøgningsfrist

14 januar 2019

Søg jobbet

Søg jobbet online