Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Studenter til forsyningsområdet i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi, Forsynings- Og Klimaministeriet

Studenter til forsyningsområdet i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Har du mod på at prøve at arbejde i en politisk styret organisation? Er du kreativ og har du lyst til at hjælpe ministeriets ansatte med at finde nye løsninger for forsyningssektoren? Så er du måske en af de to nye studenter, vi søger til forsyningsområdet i Energi-, Forsyning og Klimaministeriets departement. 

Om jobbet 

Forsyningssektoren er en hjørnesten i den grønne omstilling og det danske samfund med anlægsaktiver på over 250 mia. kr. Med regeringens Forsyningsstrategi og en række brede politiske aftaler er der sat en klar dagsorden for forsyningssektoren fremover. Samtidig er der behov for at videreudvikle forsyningspolitikken, så den fortsat omfavner den teknologiske udvikling og grønne omstilling samt efterspørgslen efter forsyningsydelser af høj kvalitet til lave priser.  

Som student i Forsyningskontor 1 bliver du en del af et uformelt arbejdsmiljø præget af godt humør og hjælpsomhed på tværs. Vi tilbyder et job med god mulighed for faglige udfordringer og indflydelse på de konkrete arbejdsområder. Du kommer til at beskæftige dig med flere forskelligartede opgaver inden for forsyningsområdet, dvs. el, varme, vand, gas og affald. Opgaverne vil variere og kan bestå af større eller mindre bidrag til kontorets projekter og forskellige løbende opgaver, herunder bl.a. informationssøgning, ministerbetjening, besvarelser af henvendelser fra borgere og virksomheder samt andre ad hoc-opgaver.  

Vi søger to studenter:  

 • En generalist student, som kan hjælpe kontoret med en bred portefølje af opgave. Opgaverne kan bestå af kommunikation, aktindsigt, research ift. forsyningspolitik i andre lande, bidrag til analyser, kontorbudget, praktisk hjælp mv. Stillingen vil samlet set give dig erfaring med ministerbetjening og arbejdet i et departement, og disse erfaringer vil være særdeles værdifulde ift. din fremtidige karriere.
 • En student, gerne med juridisk baggrund, som kan bistå kontoret med juridisk grundarbejde, udarbejdelse af fx høringsnotater, research i forarbejder til eksisterende lovgivning samt hjælp og bistand til indledende arbejde ifm. lovforslag. Du bliver trænet i nogle af Slotsholmens grunddiscipliner, nemlig politikudvikling og forberedelse af lovgivning, og du vil tilegne dig særdeles værdifulde kompetencer ift. en fremtidig karriere på Slotsholmen. 

Begge studenter skal have mod på at arbejde i et ministerium ca. 15-20 timer om ugen, have solid faglighed, være disciplineret og fleksibel og være villig til at påtage sig diverse praktiske opgaver undervejs. 

Vi lægger vægt på, at du:  

 • Er i gang med en relevant, samfundsfaglig uddannelse, fx stud.scient.pol., stud.polit., stud.jur. eller lignende 
 • Har gode samarbejdsevner, er servicemindet og har en positiv og løsningsorienteret tilgang
 • Har interesse for det politiske arbejde og er nysgerrig på energi-, forsynings- og klimadagsordenen
 • Har gode formidlingsevner i skrift og tale 
 • Er struktureret, ansvarsbevidst og grundig

Kendskab til forsyningsområdet vil være en fordel, men er ikke et krav. Derudover skal du være klar over, at der i perioder kan være en stor arbejdsbyrde, mens der normalt vil være fleksibilitet i arbejdstiden i eksamensperioder eller lignende.  

Vi tilbyder: 

 • Et særdeles spændende job med store faglige udfordringer og en kvalificeret og engageret medarbejdergruppe, hvor vi lægger vægt på det sociale  
 • Et varieret arbejde i et politisk orienteret miljø med en bred interessentkreds 
 • Et ministerområde præget af nytænkning, dygtighed og nye, spændende dagsordner 
 • Et stærkt fokus på at flytte tingene på et højt fagligt og professionelt niveau 
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder 
 • God mulighed for at præge egne opgaver og for personlig og faglig udvikling.  

I Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har vi fokus på internationale og nationale karriereveje, og derfor kan en ansættelse hos os på sigt føre til andre stillinger i og udenfor koncernen.  

Løn- og ansættelsesvilkår 

Man bliver ansat som timelønnet studentermedhjælper iht. Overenskomst mellem HK og Finansministeriet. Arbejdstiden er som udgangspunkt 15 timer pr. uge.  

Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner. 

Yderligere oplysninger 

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til souschef Sine Valbjørn Schlüter på ☏ 41 72 90 19 ✉ sivsc@efkm.dk 

Ansøgning 

Send din ansøgning, CV, kopi af eksamensbevis og evt. andre bilag (pdf-format), så vi har det senest den 18. februar 2019. Ansøgninger skal indsendes via linket på ministeriets jobportal. Stillingen er til besættelse snarest muligt. 

Ministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 

Om ministeriet 

Ministeriet har en hovedopgave i at implementere de politisk fastsatte målsætninger på energi-, forsynings- og klimaområdet. I Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forsyner vi det danske samfund med energi, værdi og viden. Vi arbejder nationalt og internationalt for effektive og stabile løsninger inden for energi-, forsynings- og klimaområdet. Vores arbejdsfelt spænder bredt og dækker bl.a. energi og råstoffer, vand og affald, tele- og bredbåndsforbindelser, digitale kortlægninger af Danmark, viden om meteorologi og klimaforhold samt geologiske undersøgelser af den danske og grønlandske undergrund. Læs mere om ministeriet på efkm.dk. 

Om departementet 

I departementet er vi 140 engagerede og dygtige medarbejdere. Vores kerneopgaver er at betjene ministeren og at levere den strategiske ramme for ministeriets arbejde og sikre koordinering og styring af det samlede ministerområde. Vi arbejder sammen med et bredt felt af samarbejdspartnere inden for energi-, forsynings- og klimaområdet - både i og uden for ministeriet. To dage er sjældent ens, og vi møder hele tiden nye udfordringer. Vi stiller store krav til faglighed og ansvarlighed, men vores omgangsform er præget af en positiv og uformel tone. Vi har mange personaletilbud, der medvirker til at styrke det gode sociale arbejdsmiljø – både i og udenfor arbejdstiden. 

Forsyningskontor I 

Forsyningskontor I beskæftiger sig med den økonomiske regulering af forsyningssektorerne. Vores opgaveportefølje er bred og dækker over den økonomiske regulering af både vand- og spildevandssektoren, eldistributionssektoren, gassektoren, affaldssektoren, fjernvarmesektoren og Energinet.dk.  Med afsæt regeringens Forsyningsstrategi arbejder vi for at skabe de rette regulatoriske rammer for en sikker og effektiv forsyningssektor. Der er stor forskel på den økonomiske regulering af sektorerne i dag, hvilket også afspejler sig i kontorets opgaver, der bl.a. inkluderer større analyseopgaver, forberedelse af politiske forhandlinger, løbende forbedring af eksisterende regulering og lovarbejde i forbindelse hermed. 

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Energi, Forsynings- Og Klimaministeriet

Geografi

København K

Ansøgningsfrist

18 februar 2019

Søg jobbet

Souschef Sine Valbjørn Schlüter på ? 41 72 90 19 ? sivsc@efkm.dk