Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

PRAKTIKOPHOLD PÅ AMBASSADEN I ALGIER

Den Danske Ambassade I Algier

Som praktikant på den danske ambassade i Algier kommer du til at beskæftige dig med hele den udenrigs- og handelspolitiske værktøjskasse. Vi er et lille, dynamisk dansk-algerisk team og glæder os til at byde velkommen til en studerende med interesse for politik, handel og samfundsforhold i Nordafrika (vi dækker både Algeriet og Tunesien).

Varighed og arbejdssted

Praktikopholdet er af fem måneders varighed fra den 1. september til og med den 31. januar 2020. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen. Bemærk, at man kun kan have ét praktikophold i den danske udenrigstjeneste.

Kvalifikationer

Danske statsborgere og personer med en længerevarende fast tilknytning til Danmark vil kunne ansøge om et praktikophold i uddannelsesøjemed ved ambassaden i Algier. Ansøgere skal være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. 
Derudover forventer vi, at praktikanten har følgende kvalifikationer:
 • Afsluttet grunduddannelse fra en samfundsvidenskabelig eller anden relevant universitetsuddannelse.
 • Stærke franskkundskaber 
 • Selvstændighed, gode kommunikationsevner og fleksibilitet 
 • Erfaring fra lignende arbejde er en fordel 
 • Kendskab til Outlook og Office-pakken

Kontraktforhold og løn

Der indgås en praktikaftale for opholdet. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder et tilskud på kr. 4.000 pr. måned til opholdsudgifter. Det er under opholdet normalt muligt at modtage SU efter gældende regler, ligesom det kan anbefales at søge legater og stipendier. Praktikanten er selv ansvarlig for at finde bolig.

Ansøgning

CV og kopi af eksamensbevis skal vedlægges ansøgningen og sendes til ambassaden via e-mail i samlet PDF-fil til algamb@um.dk.

Ansøgningsfrist er søndag den 11. marts 2019. 


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Den Danske Ambassade I Algier

Geografi

Algeriet

Ansøgningsfrist

11 marts 2019

Søg jobbet

algamb@um.dk