Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Graduate til Risiko

Nykredit

Fuldtidsstilling

Er du klar til at kickstarte din karriere i et miljø, der er præget af den store banks muligheder og den lille banks bevægelighed? Så kan vi tilbyde et intensivt læringsforløb og en unik chance for at få et bredt indblik i, hvordan man håndterer risikoen i en stor finansiel koncern. Lyder det attraktivt? Så er det i Nykredits risikoafdeling, du skal starte din karriere som graduate. 

Kickstart din karriere som graduate

Som graduate i Nykredit gennemgår du et intensivt læringsforløb. Vores målrettede udviklingsprogram og mentorsparring sikrer, at der er fokus på dig og din udvikling gennem hele forløbet og efter. Du vil opleve en stejl læringskurve, der gør, at du hurtigt bliver klar til at tage endnu større ansvar og sætte dit fingeraftryk på vores udvikling.

Vores graduateforløb varer 12 måneder, og du er fastansat fra dag et. Under hele forløbet vil du være fast tilknyttet afdelingen Risikoanalyse, der er en del af forretningsområdet Risiko. Herfra vil du komme ud på korte praktikophold i andre afdelinger for at styrke dit kenskab til forretningen på tværs. 

Din nye stilling

I Risiko arbejder vi bredt med Nykredits overordnede risikovurderinger og –analyser. Vores arbejde indgår som en central del af koncernens risikostyring, hvorfor vi er i tæt dialog med topledelsen. Vi skal dels give ledelsen overblik over koncernens samlede risici og dels give vores omverden en forståelse af Nykredits risikoprofil og –appetit. 

I den finansielle sektor har der været stigende fokus på risikostyring, og som systemisk vigtigt institut (SIFI) er Nykredit underlagt avancerede krav, så der bliver meget at lære. Vores opgaver dækker både bank og realkredit, og med en planlagt turnus inden for områderne markedsrisiko, modpartsrisiko, validering og risikorapportering er du sikret et bredt erfaringsgrundlag inden for risikostyring. Du vil også få et turnusophold af lidt længere varighed i den afdeling, som arbejder med udviklingen af vores value at risk-modeller på markedsrisikoområdet.

Dine opgaver bliver at: 

  • formidle risici til bestyrelse, direktion og komitéer 
  • opgøre og rapportere modparts- og markedsrisiko

· validere og udvikle markedsrisikomodeller

  • indgå i dialog med forretningen om risiciene
  • implementere ny lovgivning. 

Dine kompetencer

Det er et krav, at du afslutter din finansielle eller økonomiske kandidatuddannelse til sommer eller har afsluttet den inden for det seneste år. Derudover forventer vi, at du har en naturlig og dybdegående interesse for de finansielle markeder og risikostyring. Sidst men ikke mindst er det nødvendigt, at du er udstyret med solide analytiske evner og er en stærk skriftlig formidler. 

En karriere der altid er i bevægelse

Vi vil prioritere udvikling og muligheder hos de medarbejdere, der vil og kan. Vi vil kendes for en tillidsfuld kultur præget af kundeorientering, holdånd og handlekraft”.

Sådan lyder det løfte, vi har givet til vores medarbejdere. Vi anerkender og værdsætter den ekstra indsats, ambitioner, vilje og samarbejdsevner. Så vil og kan du, garanterer vi dig en karriere, der altid er på vej videre mod nye udfordringer og større ansvar. I Nykredit oplever vi også store forandringer blandt andet på grund af ny regulering og øget digitalisering. Det stiller krav til os som virksomhed og som arbejdsplads - og til dig som medarbejder. Derudover vil vi gerne rykke endnu tættere på vores kunder – vi har faktisk et mål om at blive bedst til kunder - og vi måler dig derfor på den forskel, du gør for deres liv, økonomi og drømme. 

Du kan læse mere om Nykredit og vores graduateprogram på https://www.nykredit.com/karriere/bliv-graduate-i-nykredit/

Er du interesseret? 

Er du et af vores nye graduatetalenter? Så søg stillingen online. Har du spørgsmål til stillingen, kontakt afdelingsdirektør Thomas Kyhl, 44 55 11 77 eller seniorrekrutteringspartner Jennifer Andersen, 44 55 18 62. 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, dit CV og dine eksamenskarakterer.

Ansøgningsfrist: 3. marts 2019 


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Nykredit

Geografi

København

Ansøgningsfrist

03 marts 2019

Søg jobbet

Søg jobbet online