BL – Danmarks Almene Boliger søger talstærk student til analyseenhed

BL - Danmarks Almene Boliger

BL søger talstærk studerende til analyseenhed

Vil du arbejde med samfundsøkonomiske og politiske analyser på mikroniveau? Og vil du samtidig være med til at styrke rammerne for den almene boligsektor? Så er det måske dig, vi søger, som student til BL’s analyseenhed.

Jobbet

Som en del af et nyt analyseteam i BL vil du komme til at arbejde med aktuelle samfundsøkonomiske og politiske emner med betydning for det almene boligområde.

Du skal medvirke til at udvikle analyser af høj faglig kvalitet, der kan løfte analyseenhedens troværdighed, samt styrke BL’s politiske dagsordener og varetagelse af vores medlemmers interesser.

Vi har ambitioner om både at lave små dagsaktuelle nyhedshistorier på baggrund af surveydata, nationale og internationale statistikker samt mere dybdegående forskningsanalyser på registerdata. Sidstnævnte kan fx være evalueringer af boligsociale indsatser, beregninger af samfundsøkonomiske gevinster ved at forebygge kroniske sygdomme og effektmålinger af policy tiltag, såsom kontanthjælpsloft eller indførelsen af integrationsydelse m.v.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at: 

  • Udarbejde register- og surveyanalyser i samarbejde med BL’s økonomer

  • Overvåge det almene boligområde

  • Assistere med fakta og tal om sektoren

  • Forberede interne og eksterne præsentationer.

I takt med at du føler dig mere hjemme i analysearbejdet, vil du komme til at bidrage med at skrive analyser også. Du vil komme til at arbejde selvstændigt, men i tæt samspil med analyseteamets medarbejdere.   

Hvem er du?

Vi forestiller os, at du er stud.polit./oecon. eller læser anden relevant uddannelse og er ved at afslutte eller har afsluttet første år af studiet. Du har en høj faglighed, skarpe analytiske kompetencer og har mod på at lære, hvordan man udfører et solidt analysearbejde. Derudover har du gode samarbejdsevner og et stort gå-på-mod.

Du har lyst til at arbejde med register- og surveydata og er hjemmevant i Excel. Kendskab til Stata og registerdata er en fordel, men det er ikke en betingelse, da oplæring vil ske.

Vi tilbyder

Vi tilbyder et spændende og afvekslende studiejob, hvor du vil få styrket dine analytiske og kommunikative kompetencer og få god praktisk erfaring til at supplere din uddannelse med. Du vil indgå i det daglige arbejde i analyseenheden, som er en del af BL’s direktionssekretariat med i alt 15 engagerede og dygtige kolleger. Det er et stærkt fagligt miljø med et godt socialt sammenhold.

Den ugentlige arbejdstid er som udgangspunkt 15 timer pr. uge. Vi tager hensyn til din undervisning, eksamensperiode o.l. Til gengæld forventer vi, at du er fleksibel og villig til at yde en ekstra indsats i travle perioder.

Kontakt og ansøgning

Ansættelsesstart hurtigst muligt.

Send en kort ansøgning, CV samt kopi af dine foreløbige eksamensresultater til hr@bl.dk. Vi indkalder til samtaler løbende.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte cheføkonom Solveig Råberg Tingey srt@bl.dk / 3016 1118.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge stillingen, uanset køn, alder, etnicitet, politisk og religiøs overbevisning. Her kan du desuden læse om, hvordan vi behandler din ansøgning, og hvilke oplysninger vi indsamler, herunder hvilken praksis vi følger.


Vi glæder os til at høre fra dig!

Om os:

Der er godt 575.000 almene boliger i Danmark. Næsten en million bor alment, og BL – Danmarks Almene Boliger er interesse- og brancheorganisation for landets over 513 almene boligorganisationer.

Det er BL’s opgave at sikre de bedst mulige politiske og juridiske rammevilkår for boligorganisationerne og for deres virke, som udover boligforsyning også omhandler løsninger af en række samfundsmæssige opgaver. Du kan læse mere om BL på bl.dk og på facebook under BL – Danmarks Almene Boliger.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

BL - Danmarks Almene Boliger

Geografi

København

Ansøgningsfrist

03 juni 2019

Søg jobbet

Ansøgning sendes til hr@bl.dk