Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Finansministeriet søger en samfundsfaglig kandidat med interesse for grøn omstilling på transportområdet og nationaløkonomi

Finansministeriet

Fuldtidsstilling

Vil du være med til at skabe grundlaget for en ambitiøs grøn omstilling af transportområdet? Vi søger en fuldmægtig, der skal indgå i det sekretariat, der bistår kommissionen for grøn omstilling af personbiler i Danmark (Bilkommissionen). 

Om stillingen
Bilkommissionen har til opgave at levere en konkret strategi for den grønne omstilling af personbiler i Danmark samtidig med, at det er muligt at fastholde de indtægter, staten i dag får fra bilområdet. Du vil blive en del af et sekretariat på 6-7 medarbejdere fra relevante ministerier. Sekretariatet ledes af en kontorchef fra Finansministeriet.  

Sekretariatet har til opgave at bistå kommissionen og bl.a. tilvejebringe de relevante samfundsøkonomiske analyser mv., der skal danne grundlag for kommissionens arbejde.

Det vil blandt andet indebære: 

• Afdækning af markedet for lav- og nulemissionsbiler, herunder markedstendenser mv. 

• Afdækning af effekter i forhold til klima, luft- og støjforurening, mobilitet og

  trængsel samt andre eksterne omkostninger

• Økonomiske konsekvenser for erhverv og husholdninger, herunder i

  forhold til fordelingsmæssige hensyn.

• Indretning af afgiftssystemet ved udbredelse af lav- og nulemissionsbiler

  og konsekvenser for de offentlige finanser, herunder de statslige indtægter

• Analyse af infrastrukturen, herunder ladeinfrastrukturen og energiforsyningen. 

Vi søger en kandidat, som har lyst til at arbejde i et miljø, hvor meget høj faglighed og skarp, pædagogisk formidling på centrale politiske områder er altafgørende. Du vil få stort ansvar fra dag ét, en meget stejl læringskurve både fagligt og personligt og mulighed for at præge centrale politiske beslutninger på et fagligt grundlag.  

Kommissionen består ud over formand Anders Eldrup af yderligere fem eksterne medlemmer og fire eksperter fra ministerierne. Herudover etableres en følgegruppe til kommissionen. Du kan læse mere om kommissionen for grøn omstilling af personbiler her

Om dig 

• Du har en relevant uddannelse –fx cand.polit., cand.oecon. (el. lign.) eller cand.scient.pol. med interesse for grøn omstilling og nationaløkonomi – med resultater blandt de bedste på din årgang 

• Du er nyuddannet eller har nogle års relevant erfaring 

• Du har sans og interesse for både skriftligt og mundtligt at formidle komplekse problemstillinger 

• Du er grundig og evner at fordybe dig 

• Du kan håndtere et ofte intensivt arbejdspres og opgaver med korte deadlines 

• Du er god til at samarbejde 

• Du brænder for at arbejde med fagligt komplekse problemstillinger.  

Finansministeriet som arbejdsplads 

Finansministeriet indtager en central rolle som leverandør af beslutningsoplæg og analyser til brug for fastlæggelse af den økonomiske politik og udgiftspolitikken i Danmark.  

Finansministeriet tilbyder et job, hvor du arbejder med fagligt komplekse og udfordrende problemstillinger tæt på den politiske beslutningsproces. Du får gode muligheder for at videreudvikle dine faglige og personlige kompetencer, og du kommer til at arbejde tæt sammen med engagerede og dygtige kolleger i et dynamisk og uformelt arbejdsklima.  

Det karakteriserer Finansministeriets medarbejdere, at de er ambitiøse på egne og samfundets vegne og motiveres af arbejdsopgaver, der løses i et højt tempo, og hvor resultaterne har betydning for samfundet. Samtidig er holdånd, samarbejde med kolleger og en god relation til vores eksterne parter en bærende værdi for medarbejderne i Finansministeriet.  

I Finansministeriet er der fra begyndelsen af din ansættelse fokus på din faglige og personlige udvikling gennem tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne og via intro-duktionsforløbet ”FM KickStart”. Hvert kontor og center er desuden organiseret i relativt små enheder, der giver gode rammer for faglig sparring og rådgivning fra din nærmeste chef. 

Se mere om at arbejde i Finansministeriet her.  

Ansættelsesvilkår 

Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret som fuldmægtig på baggrund af dine kvalifikationer.  

Du skal som led i en eventuel samtale være forberedt på at gennemføre en kort skriftlig test med faglige spørgsmål. 

Yderligere oplysninger 

For yderligere information om stillingen kontakt konstitueret kontorchef Mads Engbo (e-mail: maeng@fm.dk, tlf.: 33 92 27 00). 

Ansøgning 

Din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag sendes via statens e-rekrutteringssystem - Tryk på knappen ’Søg stillingen’.  

Finansministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

Indsend din ansøgning senest mandag d. 20. maj 2019. 


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Finansministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

20 maj 2019

Søg jobbet

Søg jobbet online