Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Finansministeriets departement søger dygtig økonom til Center for Holdbarhed og Strukturpolitik

Finansministeriet

Fuldtidsstilling

Har du lyst til at arbejde med at vurdere virkningerne af den økonomiske politik, og har du ambitioner for dig selv og det danske samfund? Så er en stilling i Finansministeriets Center for Holdbarhed og Strukturpolitik (HSP) måske dit næste job.

Om stillingenHSP søger aktuelt en fagligt stærk økonom til centerets arbejde med konsekvensvurderinger af økonomisk politiske tiltag og økonomiske fremskrivninger.
Der søges en medarbejder, som kan bidrage til udviklingen af en ny makroøkonomisk model, vurdering af fordelingsvirkninger af økonomisk politiske tiltag og/eller fremskrivning af indkomstfordelingen i Danmark.

Det konkrete indhold af stillingen vil under disse overskrifter kunne tilpasses ansøgerens baggrund og kompetencer.

Vi forventer, at du:
• er uddannet økonom (fx cand.polit. eller cand.oecon.) med relevante faglige kompetencer.
• har gode samarbejdsevner, og du motiveres af arbejdsopgaver, hvis resultater har betydning for
  samfundet
• kan formidle ofte komplekse beregningsresultater og problemstillinger på en måde, så de er let
  tilgængelige for andre
• er interesseret i og velorienteret om samfundsøkonomiske problemstillinger, herunder kort- og
  langsigtede udfordringer for dansk økonomi
• har lyst til at arbejde med de nævnte opgaveområder tæt på de politiske processer og trives i et
  til tider hektisk miljø med korte deadlines.

Konkret erfaring med makroøkonomiske modeller, makroøkonometriske analyser eller registerbaserede og mikroøkonometriske analyser vil være en fordel.

Om os
Center for Holdbarhed og Strukturpolitik (HSP) har ansvaret for vurderinger af reformeffekter på mange forskellige policy-områder og indgår ofte i det økonomisk-politiske reformarbejde. Det drejer sig fx om områder såsom skatter, afgifter, overførsler, pensioner, tilbagetrækning og uddannelse, hvor der foretages vurderinger af virkninger på navnlig arbejdsudbud, indkomstfordeling og de offentlige finanser, herunder den finanspolitiske holdbarhed.

Centret laver desuden registerbaserede analyser, fx af indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser. Endelig har HSP ansvar for løbende at styrke det empiriske og teoretiske grundlag for vurdering af den økonomiske politik på en række centrale områder.

Vi tilbyder et job, hvor du sammen med engagerede og dygtige kolleger vil komme til at levere centralt input til fastlæggelsen af den økonomiske politik helt tæt på den politiske beslutningsproces.

Finansministeriet som arbejdsplads
Finansministeriet indtager en central rolle i det politiske maskinrum på Slotsholmen og spiller en vigtig og koordinerende rolle i udarbejdelsen af regeringens politik.

Det karakteriserer Finansministeriets medarbejdere, at de er ambitiøse på egne og samfundets vegne og motiveres af arbejdsopgaver, der løses i et højt tempo, og hvor resultaterne har betydning for samfundet. Samtidig er holdånd og samarbejde med kollegerne en bærende værdi for medarbejderne i Finansministeriet.

I Finansministeriet er der fra begyndelsen af din ansættelse fokus på din faglige og personlige udvikling gennem tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne og via introduktionsforløbet "FM KarriereStart". Hvert kontor og center er desuden organiseret i relativt små enheder, der giver gode rammer for faglig sparring og rådgivning fra din nærmeste chef.

Se mere om at arbejde i Finansministeriet her.

Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret som fuldmægtig eller konsulent på baggrund af dine kvalifikationer.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Peter Eibye Bache på tlf. 25 26 27 89 / peaba@fm.dk eller kontorchef Martin Madsen på tlf. 25 26 27 53 / mamad@fm.dk.

Ansøgning
Send din ansøgning med CV, eksamenspapirer (både for bachelor- og kandidateksamen) og eventuelle bilag sendes senest mandag den 12. august 2019 via Statens e-Rekruttering (tryk på knappen ’Søg stillingen’).

Finansministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vi forventer at holde samtaler i uge 33-35.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Finansministeriet

Geografi

København K

Ansøgningsfrist

12 august 2019

Søg jobbet

Søg jobbet online