Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Dygtig økonom med stor interesse for EU og global økonomi

Finansministeriet

Fuldtidsstilling

Som en del af Finansministeriets kontor for International Økonomi (5. kontor) bliver du endnu en stærk faglig kraft i teamet, der arbejder for Danmarks interesser på det økonomiske område globalt, i EU og i Norden. Du får hurtigt indsigt i og ansvar for egne sagsområder og udvikler kompetencer i at anvende din faglighed til at vurdere og formidle komplicerede økonomiske sager for ministeren, Folketinget, pressen mv. Samtidigt får du viden om beslutningsprocesser på det internationale område og lejlighed til at opbygge netværk i resten af Finansministeriet og centraladministrationen og med samarbejdspartnere i andre lande, EU og internationale institutioner

Medarbejder i Finansministeriets kontor for International Økonomi

I kontoret vil du være med til at varetage og fremme danske interesser i det internationale økonomisk-politiske samarbejde og understøtte sammenhængen mellem internationale drøftelser og dansk økonomisk politik. Du vil bidrage til at udarbejde vurderinger og analyser mhp. at fastlægge danske holdninger og udarbejde materiale til finansministerens deltagelse i internationale møder, forelæggelser i Folketinget osv. på en række områder:
• Finansiel regulering og tilsyn, herunder bankunion, kapitalmarkeder, anti-hvidvask og EU-lovgivning på området
• Skat, fx EU-lovgivning om selskabsskat, moms og kamp mod skatteundgåelse
• EU’s økonomiske og monetære union (ØMU), eurosamarbejdet og spørgsmål vedr. valuta- og pengepolitik
• Finanspolitik, herunder Stabilitets- og Vækstpagten og Finanspagten
• Samarbejde om strukturpolitik, makroøkonomiske ubalancer, låneprogrammer mv.
• Global økonomi og politik, herunder dansk deltagelse i IMF og arbejdet i den nordisk-baltiske valgkreds i IMF (i samarbejde med Nationalbanken). 

Et væsentligt omdrejningspunkt for os er drøftelserne i Rådet af EU's økonomi- og finansministre (ECOFIN). Derudover er fokus drøftelserne af økonomisk-politiske emner på EU-topmøderne i Det Europæiske Råd (DER), og blandt de nordiske økonomi- og finansministre, samt i den Internationale Valutafond (IMF) og andre globale fora som G20 o.l.

Du er en dygtig økonom med stor interesse for EU og international økonomi
• Du er cand.polit eller oecon. – nyuddannet eller med nogle års erfaring – og med stor lyst til at bruge din uddannelse og faglighed på kontorets områder,
• Alternativt har du en anden samfundsvidenskabelig uddannelse, men har stor forståelse og interesse for økonomisk-politiske problemstillinger,
• Du er stærk i skriftlig fremstilling (både dansk og engelsk), har gode analytiske evner, og kan hurtigt tilegne dig og formidle nyt og komplekst økonomisk stof,
• Du har stor selvstændighed og kan håndtere et ofte intensivt arbejdspres og opgaver med korte deadlines i en ofte uforudsigelig hverdag,
• Du finder det naturligt at samarbejde åbent og respektfuldt med interne og eksterne interessenter, og har procesforståelse og gerne politisk sans,
• Du har lyst til at være en del af et stærkt fagligt miljø med løbende fokus på at videreudvikle os selv, vores produkter og vores processer.

Du vil blive vurderet og ansat ift. at kunne varetage opgaver bredt inden for alle kontorets arbejdsområder. Du vil uao. få en konkret opgaveportefølje, der dækker flere af kontorets områder – typisk i samarbejde med kolleger i kontoret – afhængigt af dine kompetencer, interesser og evt. erfaringer. Forudgående arbejdserfaring på de konkrete områder er ikke en forudsætning.

Om Finansministeriet
Finansministeriet varetager en bred vifte af opgaver, som enkeltvis og samlet bidrager til at give regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der understøtter vækst og produktivitet samt sikrer effektivisering af den offentlige sektor. Departementet består af 5 centre og 9 kontorer.

Læs mere om Finansministeriet på https://www.fm.dk/job-og-karriere/fm-som-arbejdsplads.

Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret som fuldmægtig eller konsulent på baggrund af dine kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat 1. september 2019 eller snarest muligt derefter.

Ansøgning
Send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag sendes senest tirsdag den 13. august 2019 via Statens eRekruttering (tryk på knappen ’Søg stillingen’).

Finansministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vi forventer i udgangspunktet at holde samtaler i uge 34 og 35. Der vil typisk være tale om to samtaler. Du skal som led i en eventuel samtale være forberedt på at gennemføre en kort skriftlig test med faglige spørgsmål. 

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kontorchef Thomas Worm Andersen, twa@fm.dk, 26 20 02 68.

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Finansministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

13 august 2019

Søg jobbet

Søg jobbet online