Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Økonom til udvikling af nye metoder indenfor cost-engineering

Skatteministeriet

Fuldtidsstilling

Vil du være med at udvikle en ny metode og økonomisk model til estimering af omkostninger ved agile it-udviklingsprojekter? Har du lyst til at arbejde med at kvantificere risici? Så er det måske dig, vi leder efter. 

Om kontoret

Kontoret for Estimering er et center of excellence indenfor cost-engineering, dvs. metoder til estimering af omkostninger og indsamling, analyse og udnyttelse af økonomisk data. Kontoret skal sikre, at styrelsens estimater af omkostninger, risici og gevinster ved it-projekter er beregnet ved brug af ledende estimeringsmetoder og dataunderstøttet i videst muligt omfang. Kontoret understøtter budgetlægningen på tværs af den samlede projekt- og opgaveportefølje, der omfatter alt fra store programmer i milliardstørrelsen til projekter med budgetter på 10-500 mio. kr. og løbende mindre tilpasninger til eksisterende it-systemer. Det betyder bl.a., at kontoret på sigt vil komme til at bidrage til estimeringen af omkostningerne til ca. 10-20 større it-projekter årligt samt ca. 40-80 estimater af mindre systemtilretninger i tæt samarbejde med Skatteministeriet og den øvrige skatteforvaltning.

Vi er et nyt kontor, der fortsat er under opbygning, og vi arbejder med et helt nyt fagfelt, der i dag ikke eksisterer i den danske offentlige sektor. Det er derfor helt afgørende, at du er nysgerrig, motiveres af at nytænke og har mod på at kaste dig ud i en stejl læringskurve. 

Om stillingen

Du vil blive en del af teamet for Projektestimering, der regner på de forventede omkostninger og gevinster til styrelsens it-udviklingsprojekter, og som udvikler de redskaber og modeller, som vi anvender til estimeringen. Konkrete arbejdsopgaver vil bl.a. være at:

 • foretage statistiske og økonomiske analyser af data, der bidrager til at underbygge omkostningsskøn (fx reference class forecasting) 
 • bidrage til udviklingen af en parametrisk omkostningsmodel til estimering af it-udviklingsprojekter og efterfølgende driftsomkostninger
 • udarbejde omkostningsestimater for styrelsens it-udviklingsprojekter i samarbejde med bl.a. it-projektledere, arkitekter og skattefaglige eksperter 
 • udvikle og bygge videre på værktøjer og modeller til beregning af risici og usikkerhed ved it-projekter
 • gennemføre risk-management beregninger og følsomhedsanalyser, fx Monte Carlo simulationer

Vi kan tilbyde et job, hvor du kan anvende dine økonomfaglige kompetencer til at udvikle nye metoder og modeller. Du vil hurtigt få stort ansvar for egne analyser og arbejdsstrømme. Arbejdet vil være en kombination af opgaver med korte deadlines og større analyser, der løber over længere tid. Fælles for opgaverne er, at vi løser dem i tæt samarbejde med andre kontorer i styrelsen, hvor du vil kunne udvikle dine evner til samarbejde og kommunikation. Endelig arbejder vi projektorienteret i en teamstruktur, og hvor der er fokus på styrkebaseret feedback og tæt sparring som en del af hverdagen. Sammen med dine kolleger vil du selv være med til at præge dine arbejdsopgaver i et miljø med frihed under ansvar. 

Din baggrund 

Du har en relevant videregående økonomisk uddannelse (cand.polit., cand.oecon, cand.polyt eller lign.) og gerne et par års relevant arbejdserfaring, men nyuddannede tages også i betragtning. Vi forestiller os, at du har følgende kompetencer:

 • Analytisk stærk og en dygtig problemløser
 • Stærk kvantitativ baggrund, der sætter dig i stand til nemt at udtrække mønstre fra data, fortolke dem og omsætte dem til anbefalinger
 • Interesse for - og gerne erfaring med - økonomisk modellering 
 • Evne til selvstændigt at drive processer og løse opgaver 
 • Evne til at kommunikere og udvikle gode relationer 
 • Empatisk, iderig og motiveret af fælles faglig problemløsning og samarbejde
 • Forståelse for it-udvikling og drift samt lyst til at udvikle din viden på området

Det er en fordel, hvis du har arbejdet med store datamængder før og har erfaring med statistisk software som SAS, R, Python eller lignende.

Ansøgning og kontakt

Ansøgning med CV og eksamensbevis bedes sendt via linket ”Søg stillingen” senest den 25. august 2019. Spørgsmål besvares gerne af Line Skytte på 5132 8882. Der indgår en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Samtaler afholdes løbende. Der søges et antal kandidater til stillingen.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil være mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. 

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Dit arbejdssted vil indtil videre være Østbanegade 123, 2100 København Ø. På sigt forventes arbejdsstedet at skifte til Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’ 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle IT-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende IT-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har. 

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor. 

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Skatteministeriet

Geografi

Kontoret for Estimering, København Ø

Ansøgningsfrist

25 august 2019

Søg jobbet

Søg jobbet online