Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Student til Finansministeriets Center for konkurrence, selskaber og forsyning

Finansministeriet

Interesserer du dig for erhvervsøkonomi og finansiering? Er du talknuser og dygtig til at formidle komplekse problemstillinger? Har du lyst til at understøtte ejerskabsvaretagelsen af de statslige selskaber og bidrage til en effektiv forsyningssektor? Så kunne et job i Finansministeriets Center for konkurrence, selskaber og forsyning være noget for dig.

Om stillingen

Vi søger en student til Finansministeriets Center for konkurrence, selskaber og forsyning (KSF). Vi er et center bestående af fire studenter, 16 AC’ere, to souschefer og en kontorchef.

I KSF varetager vi ejerskabet af de statslige selskaber under Finansministeriet, såsom Ørsted, SAS og Danske Spil. Vi følger aktivt udviklingen i de statslige selskaber og udvikler den tværgående statslige ejerskabspolitik. Derudover understøtter vi effektivisering og udvikling af forsyningssektoren (vand-, varme-, el-, gas-, affalds- og telesektoren) og er med til at sætte relevante emner på dagsordenen på forsyningsområdet.

Som student i KSF vil du komme til at arbejde indgående med ejerskabsvaretagelsen af de statslige selskaber med fokus på finansielle analyser og corporate governance. Du vil bl.a. skulle bidrage til vurderinger af virksomhedernes performance ud fra regnskaber, opstille relevante finansielle målsætninger og analysere væsentlige risici i de enkelte selskaber. Du vil deltage i udarbejdelsen af regnskabsnotitser, samt den årlige publikation Statens Selskaber. Du vil også få mulighed for at arbejde med værdiansættelse, benchmarking og kapitalstruktur i selskaberne. Som student i KSF vil du også komme til at arbejde med effektivisering af forsyningssektoren, særligt gennem analyser af konkurrenceforhold og markedsfejl i en sektor præget af naturlige monopoler. Endeligt vil du skulle hjælpe til med løbende og ofte uforudsigelige opgaver i centeret, som spænder bredt og ofte afhænger af den politiske dagsorden.

Finansministeriet er en organisation præget af stor faglighed og højt tempo, og som ansat vil du komme helt tæt på de politiske processer i centraladministrationens maskinrum. En stilling som student i KSF er en unik mulighed for at styrke din erhvervs- og industriøkonomiske faglighed, samt for at komme tæt på den politiske beslutningsproces. Du får hurtigt indsigt i og ansvar for egne opgaver og lærer at anvende din faglighed til at vurdere og formidle komplekse problemstillinger. Stillingen styrker dine karrieremuligheder i såvel den offentlige, som i den private sektor.

Om dig 
Det er vigtigt, at du har interesse for og lyst til at arbejde med opgaver inden for centerets arbejdsområder, og at du kan lide at arbejde med tal og skriftlig formidling. Vi har i Finansministeriet tradition for i vidt omfang at inddrage studenter og give dem ansvar for egne opgaver. Vi lægger derfor vægt på, at du både evner at arbejde selvstændigt og samtidig er god til at samarbejde i en god og humoristisk tone. 

Derudover forventer vi, at du har:
• en meget stærk faglig profil, er arbejdsom og initiativrig 
• interesse inden for virksomhedsanalyse, industriøkonomi og finansiering
• god talforståelse og skarp analytisk sans 
• gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner 
• ambitioner om at udvikle dig fagligt og personligt 
• en økonomi- eller samfundsvidenskabelig uddannelsesbaggrund. Du studerer fx stud.merc.,
  stud.polit., stud.oecon., stud.scient.pol. mv.
• et godt kendskab til Office-pakken, herunder især Excel.

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår er efter fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område og organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK). 

Vi udviser fleksibilitet i forbindelse med dine ferier og eksamensperioder, mens vi samtidigt forventer, at du er fleksibel i perioder med stor arbejdsbelastning. Generelt tilstræber vi en arbejdstid på ca. 15 timer i gennemsnit pr. uge fordelt over et år.

Ansøgning og samtaler 
Hvis stillingen har din interesse, så tryk på ”Søg stilling” og send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag. Vi skal modtage din ansøgning seneste fredag den 23. august 2019.

Finansministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. 

Mere information 
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Rasmus Sommer Matthiessen (rasom@fm.dk, 33 95 15 36) eller Mads Veis Jensen (mavej@fm.dk, 33 92 40 19).


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Finansministeriet

Geografi

København K

Ansøgningsfrist

23 august 2019

Søg jobbet

Søg jobbet online