Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Finansministeriet søger en økonom til arbejdet med kapitalmarkeder og statsgæld

Finansministeriet

Fuldtidsstilling

Har du interesse for finansielle problemstillinger? Og drømmer du om at komme helt tæt på den politiske agenda? Så søger vi lige nu en ny medarbejder til Finansministeriets kontor for skat og kapitalmarkeder.


Om opgaverne

Vi søger en økonom til den del af vores kontor, der arbejder med kapitalmarkedsforhold og statsgældspolitik. Opgaverne omfatter overvejende forvaltning af statens gæld i nært samarbejde med Nationalbanken og rådgivning af finansministeren omkring den finansielle regulering og finansiel stabilitet. Hertil kommer den løbende behandling af budgetsager i staten med finansielle aspekter, samt spørgsmål i forbindelse med kapitalmarkedsforhold i øvrigt. Desuden har vi ansvaret for den del af finanslovsprocessen, der vedrører statens renter og udbytter samt statens gæld.

Arbejdet indebærer en forskelligartet opgavesammensætning og mulighed for en stejl læringskurve, hvor du uanset baggrund vil blive udfordret fagligt og få et unikt indblik i politiske beslutningsprocesser. 

Du vil komme til at arbejde selvstændigt med udvalgte opgaveområder, men oftest vil du skulle finde løsninger i tæt samarbejde med dygtige kolleger i Finansministeriet og i de andre ministerier mv. – herunder især Nationalbanken, som kontoret har et tæt og godt samarbejde med.

Jobbet vil give dig indsigt i de finansielle markeder, dansk og international økonomi, finanspolitikkens tilrettelæggelse og samspillet mellem politik og økonomi. 

Om dig
Du kan både være nyuddannet eller en erfaren medarbejder, som har lyst til nye udfordringer.

De vigtigste krav er, at du har en objektiv analytisk tilgang, kan arbejde selvstændigt og tage ejerskab over dine opgaver. Desuden skal du kunne lide at arbejde med korte deadlines.

Det er en fordel – men ikke et krav – hvis du har erfaring med kapitalmarkedsforhold fra tidligere beskæftigelse eller fra studierne.

Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse som eksempelvis cand.oecon., cand.polit., cand.merc. eller lignende, og derudover lægger vi konkret vægt på, at du:
• har en stærk økonomfaglig profil
• har analytisk sans og gode formuleringsevner
• har interesse for finansielle problemstillinger og samfundsøkonomi generelt
• har gode samarbejdsevner og kan bringe dem aktivt i spil
• har drive og gennemslagskraft
• har lyst til at udvikle dig fagligt og personligt
• er ambitiøs, målrettet og initiativrig samt trives med en travl og afvekslende hverdag.

Om os
Kontoret for skat og kapitalmarkeder består af 7 AC’ere med økonomisk baggrund, 3 studenter og en kontorchef, hvor 2 AC’ere og 1 student er tilknyttet kapitalmarkedsafdelingen. Vi arbejder med politikudvikling på skatte- og kapitalmarkedsområderne, og vi udarbejder analyser, beregninger og økonomiske fremskrivninger vedrørende skat, kapitalmarkedsforhold og statsgæld.

Vi tilbyder et job, hvor du sammen med engagerede og dygtige kolleger er med til at præge dine egne arbejdsopgaver i et miljø med frihed under ansvar, og hvor et godt socialt miljø vægtes højt. 

Om Finansministeriet
Finansministeriet varetager en bred vifte af opgaver, som enkeltvis og samlet bidrager til at give regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, styrke den økonomiske vækst og sikre fornyelse og effektivisering af den offentlige sektor.

Vi lægger vægt på høj faglighed, gode samarbejdsevner samt videre karrieremuligheder for vores medarbejdere. Opgaverne løses i samarbejde med dygtige og engagerede kolleger og chefer i et dynamisk og godt arbejdsklima. Det kendetegner Finansministeriet, at medarbejderne er ambitiøse på egne og samfundets vegne og motiveres af arbejdsopgaver, der løses i et højt tempo, og hvis resultater har betydning for samfundet. 

I Finansministeriet er der fra start fokus på din faglige og personlige udvikling gennem tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne og via introduktionsforløbet FM KarriereStart. Hvert kontor og center er desuden organiseret i relativt små enheder, der giver gode rammer for faglig sparring og rådgivning fra din nærmeste chef og erfarne kollegaer. 

Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret som fuldmægtig eller konsulent på baggrund af dine kvalifikationer.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte kontorchef, Thomas Larsen (40 11 87 75 eller thlar@fm.dk) eller fuldmægtig Frederik Munk (33 92 40 71 eller fahfm@fm.dk).

Du skal som led i en eventuel samtale være forberedt på at gennemføre en kort skriftlig test med faglige spørgsmål.

Ansøgning
Tryk på "Søg stilling" og send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag. Vi skal modtage din ansøgning senest onsdag den 21. august 2019.

Vi forventer at holde samtaler i uge 34 og 35. Ansættelse vil ske hurtigst muligt herefter.

Finansministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Finansministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

21 august 2019

Søg jobbet

Søg jobbet online