Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Fuldmægtig/konsulent søges til økonomi- og aktivitetsstyring i Udlændingestyrelsen

Udlændinge- Og Integrationsministeriet

Har du flair for tal og store regneark? Og kunne du tænke dig at arbejde med økonomi og aktivitetsstyring i en statslig styrelse, der er udsat for stor offentlig bevågenhed? Så er det måske dig, vi søger som vores nye kollega i Kontoret for Økonomi og Indkvartering i Udlændingestyrelsen.

Om stillingen
Udlændingestyrelsen søger en fuldmægtig/konsulent til Driftsteamet i Kontoret for Økonomi og Indkvartering. Teamet har en bred og varieret portefølje af både løbende driftsopgaver og udviklingsopgaver og arbejder tæt sammen med den øvrige del af kontoret og den øverste ledelse i styrelsen. Herudover er der et tæt samarbejde med fagkontorerne og styrelsens øvrige tværgående funktioner – bl.a. statistikområdet, ligesom teamet arbejder tæt sammen med departementet.

Teamets primære arbejdsopgaver er blandt andet:

 • finanslov og arbejde med styrelsens bevillinger
 • opfølgning på styrelsens mål- og resultatplan
 • aktivitetsopfølgning og opdatering af aktivitetsprognoser
 • analyseopgaver i samarbejde med fagkontorerne om produktionsprognoser
 • intern ressourcestyring og administration af tidsregistreringssystemet
 • beregning og administration af gebyrindtægter
 • budgetlægning og løbende opfølgning på styrelsens interne drifts- og lønbudgetter
 • udarbejdelse af økonomisk ledelsesinformation

Du kommer til at arbejde indgående med styrelsens økonomi, og stillingen byder dermed på masser af udfordringer inden for tal og regneark.

Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelsesbaggrund. Det vil være en fordel men ikke et krav, hvis du har erfaring med økonomi- og aktivitetsstyring i staten eller fra lignende stillinger.

Du bliver en del af et politisk miljø i et team, hvor du udfordres fagligt og personligt, og hvor vi forventer, at du:

 • er god til at planlægge og koordinere opgaver
 • er fagligt dygtig, grundig og kvalitetsbevidst
 • er effektiv, engageret og resultatorienteret
 • kan formidle komplicerede problemstillinger kort og præcist i skrift og tale
 • har gennemslagskraft
 • kan overholde korte deadlines

Udlændingestyrelsen benytter sig af de statslige it-systemer, som stilles til rådighed af Statens It og Moderniseringsstyrelsen. Det er således en fordel, hvis du har erfaring med bl.a. Navision, LDV, SKS og QlikView.

Din nye hverdag
Du skal arbejde i Kontoret for Økonomi og Indkvartering, der er ansvarlig for Udlændingestyrelsens økonomi og regnskab. Kontoret varetager derudover opgaver i relation til indkvarteringsområdet, herunder etablering og afvikling af asylcentre samt de kontraktmæssige forhold med indkvarteringsoperatørerne, som driver asylcentre på vegne af Udlændingestyrelsen.

I kontoret er vi engagerede i arbejdet, men vi lægger også stor vægt på et godt socialt miljø med en munter omgangstone samt en fornuftig balance mellem arbejdsliv og fritid.

Som ansat i Udlændingestyrelsen tilbydes du fleksibilitet i tilrettelæggelsen af din arbejdstid. Afhængig af dine arbejdsopgaver kan det eksempelvis omfatte en ugentlig hjemmearbejdsdag, en fire-dages-arbejdsuge eller nedsat tid. De konkrete vilkår aftales med din chef.

Du ansættes i Udlændinge- og Integrationsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte teamansvarlig i Driftsteamet Rebecca Voigt Markussen på telefonnummer 35 30 80 82 eller på e-mail rbcc@us.dk.

Det bemærkes, at der bliver gennemført en registermæssig undersøgelse af din person, og at det er en forudsætning for stillingen, at du løbende kan bestå en registermæssig undersøgelse under hele din ansættelse.

Søg stillingen
Klik på knappen i højre side og upload CV, ansøgning, eksamensbevis mv. senest onsdag den 28. august 2019, kl. 12.00.

Stillingen er ledig til besættelse den 1. oktober 2019 eller snarest muligt.   

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker.

Udlændingestyrelsens hoveddomicil ligger på Østerbro i København, men flyttes til Næstved, forventeligt den 1. april 2020. Center for Asyl, der er placeret i Allerød, er ikke omfattet af flytningen. 

Behandling af persondata
Du kan læse om behandlingen af dine persondata i folderen ”Sådan behandler vi persondata om dig – før, under og efter din ansættelse i Udlændinge- og Integrationsministeriet”. Du finder folderen på vores hjemmeside: http://uim.dk/filer/saadan-behandler-vi-persondata-om-dig.pdf


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Udlændinge- Og Integrationsministeriet

Geografi

Udlændingestyrrelsen, København Ø

Ansøgningsfrist

28 august 2019

Søg jobbet

Søg jobbet online