Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Analytiker til likviditetsrisikoområdet, København

Nykredit

Fuldtidsstilling

Vil du lære om likviditetsstyring, som er kernen i at drive en finansiel virksomhed?  Så har vi en spændende og udfordrende mulighed, hvor du både skal overvåge likviditetsrisici og være med til at gøre det eksisterende set-up til opgørelse af likviditetsrisici mere robust. 

Dit kommende job
Nykredits likviditetsrisikoområde er under hastig udvikling bl.a. som følge af ny og ændret lovgivning. Det stiller store krav til udviklingen af Nykredits processer og overvågning inden for likviditetsrisikoområdet.

Likviditetsstrømmene udspringer fra alle dele af Nykredits bank- og realkreditforretning, herunder ind- og udlånsvirksomhed samt investering og derivathandel.

I afdelingen Risikoopgørelse & Rapportering har vi det overordnede ansvar for opgørelse, rapportering og analyse af koncernens likviditetsrisici, og du bliver en central del af vores daglige virke.

Dine ansvarsområder
Dine primære opgaver vil bl.a. omfatte:

  • Drift og vedligeholdelse af likviditetsrisikoberegninger
  • Optimering af eksisterende set-up til opgørelse og kontrol af likviditetsrisiko
  • Opgørelse og indberetning af data vedr. likviditetsrisiko til Finanstilsynet
  • Løbende sparring med forretningen om koncernens likviditetsrisiko.

Interesse for den finansielle sektor 
Vi forestiller os, at du har interesse for den finansielle sektor og har lyst til at lære mere om risikostyring og likviditetsrisiko. 
 
Du formår at holde mange bolde i luften og går struktureret til værks. Vi arbejder med data, derfor er det en fordel, hvis du har erfaring med programmering (eksempelvis SQL, VBA, SAS) eller mod på at lære det.

Vi arbejder tæt sammen, sparrer og støtter hinanden, og du skal derfor have lyst til at indgå i et velfungerende team.

Vi forventer, du har en videregående finansiel eller økonomisk uddannelse og er gerne nyuddannet.

Din nye arbejdsplads
I Risikoopgørelse & Rapportering er vi 15 medarbejdere med ansvar for opgørelse, rapportering og analyse af markeds-, modparts- og likviditetsrisici. Vores samarbejdsflader i koncernen er brede og inkluderer bl.a. forretningsenhederne Treasury, Markets, Kapital og IT. Vi arbejder i et dynamisk miljø med en god stemning og uformel tone.

Er du interesseret?
Søg jobbet online. Har du spørgsmål til stillingen eller Nykredit som virksomhed og arbejdsplads, kontakt afdelingsdirektør Torben Nordstrøm Christiansen, 44 55 17 85 eller senior rekrutteringspartner Christian L. Henningsen, 44 55 18 43. 

Vi inviterer til løbende samtale. 
Ansøgningsfrist: 15. september 2019. 

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Nykredit

Geografi

København

Ansøgningsfrist

15 september 2019

Søg jobbet

Søg jobbet online