Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Analysekontor søger studerende til registerbaserede og økonometriske analyser

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Har du en veludviklet analytisk sans, og vil du være med til at etablere et stærkere vidensfundament for politikudviklingen i Uddannelses- og Forskningsministeriet? Kan du i et klart og præcist sprog formidle komplekse problemstillinger og analyser? Og vil du bidrage til større analyseprojekter og analyser til ministeriets årlige uddannelses- og forskningspolitiske redegørelse? Så har vi en spændende stilling til dig.
 

Vi skaber fundamentet for fremtiden
Viden former fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at skabe værdi i samfundet gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.
 

Høj faglighed og kollegial sparring
Kontoret for Analyse i Uddannelses- og Forskningsministeriets departement søger en dygtig studentermedhjælper til registerbaserede og økonometriske analyser. Stillingen er placeret i Analysekontoret, hvor vores hovedformål er at tilvejebringe et solidt analytisk fundament for politikudviklingen på ministeriets område. Vi har et meget højt fagligt ambitionsniveau og er derfor afhængig af studenter med høj faglighed og stort engagement. Samlet er vi 10 medarbejdere og lægger stor vægt på at kombinere høje krav til fagligheden med godt samarbejde og en uformel omgangstone. Vi lægger vægt på metodefrihed, og vores rolle er i høj grad at udfordre vanetænkning. Det giver ofte anledning til gode og dybe faglige diskussioner om f.eks. metodiske antagelser, og hvordan resultater kan ses i et bredt samfundsperspektiv.

Kontorets primære opgaver er at:

 • opsamle systematisk viden om uddannelse og forskning
 • understøtte systematisk inddragelse af eksterne eksperter (f.eks. i sekretariatsbetjening af ekspertudvalg)
 • udarbejde politiske relevante analyser på højt fagligt niveau, som er dagsordensættende på ministeriets områder
 • bidrage til reformarbejdet (f.eks. med økonomiske modelberegninger)
 • deltage i det løbende arbejde med politikudvikling.
   

Du skal arbejde i et stærkt fagligt miljø med kvalificeret vejledning og høje forventninger
Som vores nye studentermedhjælper, skal du bistå kontorets medarbejdere i analysearbejdet inden for uddannelses-, SU- og forskningsområdet. Arbejdsopgaverne er udfordrende og vil spænde bredt. Vi har høje faglige forventninger til det, du laver. Samtidig kan du trække på sparring og vejledning fra erfarne kolleger.
 
Du vil bl.a. skulle deltage i arbejdet med økonometriske og registerbaserede analyser, hvilket indebærer programmering i bl.a. SAS, Python og Stata. Desuden får du en vigtig rolle i udarbejdelsen af kortere analyser og notater til brug for pressehistorier. Du skal endvidere deltage i betjeningen af forskellige udvalg nedsat af regeringen. Det arbejde, du bidrager med, vil blive brugt i ministeriets arbejde, og du vil få mulighed for at få indblik i de politiske processer.
 
Du er blandt de skarpeste på din årgang, ambitiøs og omstillingsparat
Vi ser gerne, at du er studerende på en relevant videregående uddannelse, fx cand.polit., cand.oecon. eller cand.scient.oecon. Det er en fordel, hvis du har nogle års erfaring fra dit studium, men det er ikke en betingelse.
 
Er du vores nye kollega?
Vi forestiller os, at du:

 • har sans for detaljer, har en veludviklet analytisk sans og er god til at få afsluttet opgaverne
 • har lyst og interesse for at arbejde med registerdata og programmere i SAS, Python og/eller Stata
 • er stærk inden for kvantitative metoder, herunder økonometriske metoder og registerbaserede analyser
 • er opsøgende, nysgerrig og trives i et miljø, hvor opgaverne ikke altid er klart definerede
 • er god til at skabe relationer, da vi løser vores opgaver sammen med andre. 


En ambitiøs og social arbejdsplads 
Du skal arbejde i Analysekontoret I Uddannelses- og Forskningsministeriets departement. Kontoret er en del af departementets politiske afdeling, og kontorets tværgående rolle betyder, at du skal indgå i et tæt samarbejde med de øvrige kontorer i ministeriet. Du bliver altså en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener nemlig, at en god kultur, med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag. 
 
Løn og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 15 timer om ugen der som udgangspunkt er fordelt på to til tre faste hverdage. De faste dage aftales, så det passer med dine studier. Du ansættes i Uddannelses- og Forskningsministeriet efter overenskomst mellem Finansministeriet, OAO-S-Fællesoverenskomsten og HK-overenskomsten.
 
Vil du vide mere om stillingen, så kontakt Souschef Sune Quorning Christiansen på telefonnummer 7231 8004, e-mail sac@ufm.dk eller specialkonsulent Martin Pedersen på telefonnummer 7231 8046, e-mail mtn@ufm.dk.
 
Søg stillingen
Søg via vores hjemmeside www.ufm.dk/job-i-ministeriet. Din ansøgning inkl. CV og eksamenspapirer skal være uploadet senest fredag den 18. oktober 2019 kl. 12.00.
 
Vi forventer at holde samtaler i uge 43.
 
Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Uddannelses- og Forskningsministeriet er medlem af foreningen Nydansker.
 
Om Uddannelses- og Forskningsministeriets departement
I departementet bistår vi ministeren og regeringen med at udvikle landets uddannelses-, forsknings- og innovationspolitik. Vi klæder ministeren på til at træffe beslutninger baseret på fakta og den nyeste viden i tæt dialog med vores to styrelser. Derudover står vi for at udvikle koncernen og løse de opgaver, der går på tværs af ministeriet inden for kommunikation, økonomi, it, HR og service.

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Geografi

Departementet, Børsgade 4, 1215 København K.

Ansøgningsfrist

18 oktober 2019

Søg jobbet

www.ufm.dk/job-i-ministeriet