Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Finansministeriets departement søger to ambitiøse medarbejdere til arbejdet med kommuner og regioner

Finansministeriet

Fuldtidsstilling

Har du ambitioner for dig selv og det danske samfund, og interesserer du dig for den økonomiske styring af kommunerne og regionerne, så er en stilling i Center for kommuneøkonomi og regioner måske noget for dig?


Om stillingerne
Vi søger én medarbejder til hhv. det kommunale og det regionale område.

På kommuneområdet søger vi en medarbejder, der vil bidrage til udviklingen af social- og indenrigsområdet. Vi gennemfører for tiden en række udgifts- og strukturpolitiske analyser på disse områder, ligesom vi udarbejder politiske beslutnings- og forhandlingsoplæg i tæt samarbejde med de relevante fagministerier m.fl. Som vores nye medarbejder vil du få ansvaret for finanslovsarbejdet på social- og indenrigsområdet og for koordination af DUT-sager på tværs af alle ministerområder, der er en central del af de årlige økonomiforhandlinger med KL og Danske Regioner. Du kan være nyuddannet eller have nogle få års erfaring.

På regionsområdet søger vi en medarbejder, der kan bidrage til arbejdet med at udvikle sundhedsområdet. Vi arbejder aktivt med forskellige områder, herunder sygehuspolitik, den primære sundhedssektor, forebyggelse og regionernes generelle økonomi. Vi laver blandt andet udgiftsanalyser, evaluering af politikinstrumenter samt løser opgaver i relation til finanslovarbejdet og økonomiforhandlingerne, herunder politiske beslutnings-og forhandlingsoplæg.

Din konkrete opgaveportefølje vil blive tilrettelagt i dialog med dig med blik for dine interesser, kompetencer og erfaring. Du kan være nyuddannet eller have nogle få års erfaring.

Om dig
Konkret lægger vi vægt på, at du:
• Er en faglig stærk profil inden for samfundsvidenskab, fx cand.polit., cand.scient.pol., cand.merc.pol., el.lign.
• Har flair for tal og gode analytiske kompetencer og formår at anvende dem i praksis.
• Er ambitiøs, målrettet og initiativrig og trives med en travl og afvekslende hverdag.
• Har drive og gennemslagskraft til at varetage en udadvendt rolle.

Om os
Centerets centrale ansvarsområde er den overordnede styring af kommunernes og regionernes økonomi samt bidrag til udviklingen og styringen af social-, dagtilbuds-, sundheds-, ældre- og almenboligområdet.

Konkrete opgaver er bl.a. de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen, KL og Danske Regioner, de årlige finanslovsforhandlinger samt løbende udvalgsarbejder, analyser og bidrag til regeringsudspil og politikudvikling.

Finansministeriet som arbejdsplads
Finansministeriet indtager en central rolle i det politiske maskinrum på Slotsholmen og spiller en vigtig og koordinerende rolle i udarbejdelsen af regeringens politik.

Finansministeriet kan tilbyde et job, hvor du kommer tæt på den politiske beslutningsproces, hvor du har gode muligheder for at videreudvikle dine faglige og personlige kompetencer, og hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med engagerede og dygtige kolleger i et dynamisk og uformelt arbejdsklima.

Det karakteriserer Finansministeriets medarbejdere, at de er ambitiøse på egne og samfundets vegne og motiveres af arbejdsopgaver, der løses i et højt tempo, og hvor resultaterne har betydning for samfundet. Samtidig er holdånd og samarbejde med kollegerne en bærende værdi for medarbejderne i Finansministeriet.
 
I Finansministeriet er der fra begyndelsen af din ansættelse fokus på din faglige og personlige udvikling gennem tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne og via introduktionsforløbet "FM KickStart". Hvert kontor og center er desuden organiseret i relativt små enheder, der giver gode rammer for faglig sparring og rådgivning fra din nærmeste chef.

Se mere om at arbejde i Finansministeriet her.

Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret som fuldmægtig
eller konsulent på baggrund af dine kvalifikationer.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen på regionsområdet, er du velkommen til at kontakte kontorchef Søren Lund, srlun@fm.dk, 51 89 56 92.

Hvis du vil vide mere om stillingen på kommuneområdet, er du velkommen til at kontakte kontorchef Simon Pasquali, simpa@fm.dk, 33 92 26 75.

Ansøgning
Din ansøgning med CV og eksamenspapirer (både for bachelor- og kandidateksamen) sendes via Statens eRekruttering - Tryk på knappen ’Søg her’. Indsend din ansøgning senest søndag d. 20. oktober 2019.

Finansministeriet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Vi forventer at holde samtaler i uge 43 og 44.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Finansministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

20 oktober 2019

Søg jobbet

Søg jobbet online