Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

AC-fuldmægtig med viden og interesse for kontrakt- og økonomistyring

Børne- og Undervisningsministeriet

Fuldtidsstilling

Vil du være med til at gøre en forskel for elever og studerende med forskellige former for funktionsnedsættelser? Så er du måske vores nye kollega i enheden for Specialpædagogisk Støtte i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Specialpædagogisk Støtte skal sikre, at elever og studerende med en funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre. Støtten gør en stor forskel for mange børn og unge med forskellige funktionsnedsættelser. I SPS-enheden administrerer vi de statslige specialpædagogiske støtteordninger (SPS) i forbindelse med uddannelse og følger f.eks. udviklingen inden for kompenserende it-hjælpemidler til elever med ordblindhed. Enheden har ansvar for en sikker styring og prognosticering i forhold finansiering af SPS og for en sikker styring af kontrakter om levering af f.eks. it-hjælpemidler til støttemodtagerne.

Dine arbejdsopgaver

Vi søger en ny kollega, der især skal arbejde med enhedens økonomistyring og med kontraktstyring af kontrakter om it-hjælpemidler i nært samarbejde med kolleger, der har faglig indsigt i f.eks. ordblindhed eller synsvanskeligheder.

Eksempler på arbejdsopgaver er:

 • økonomistyring, herunder forbrugsopfølgning, beregning på de økonomiske konsekvenser af kontrakter og samarbejdsaftaler på SPS-området samt arbejde med prognosticering
 • kontraktstyring og anden dialog med leverandører af it-hjælpemidler
 • samarbejde med kolleger og med eksterne rådgivere i forbindelse med udformning af udbud og i forbindelse med kontraktstyring
 • forberedelse og tilrettelæggelse af kommende udbud af it-hjælpemidler 
 • deltagelse i interne og eksterne arbejdsgrupper om SPS
 • bidrag til ministersager/ministerbetjening i samarbejde med andre dele af ministeriet.

Om dig

Vi forestiller os, at du har en samfundsvidenskabelig uddannelse som f.eks. cand. polit., cand. oecon. eller cand. scient. pol. Du er nyuddannet eller har nogle års erhvervserfaring, herunder gerne erfaring fra den offentlige forvaltning og med samarbejdet mellem det offentlige og private leverandører.

Derudover lægger vi vægt på, at du har:

 • en stærk økonomisk indsigt, der kan omsættes til konkrete og praktiske løsninger
 • overordnet kendskab til it-teknologier og it-markedet med relevans for uddannelsesområdet
 • gode samarbejdsevner og et stort engagement
 • evne til at se de store sammenhænge uden at miste blikket for detaljerne
 • evne til at trives med et stort selvstændigt ansvar
 • stærk analytisk sans og klar systematik i opgaveløsningen
 • gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
 • et godt humør og lyst til at indgå i et team af kolleger med mange forskellige fagligheder.

Om Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte  

SPS-enheden er en del af Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte. Centeret er organiseret i 12 teams og består af ca. 145 medarbejdere. Medarbejderne i SPS-enheden består af faglige AC-medarbejdere, AC-generalister og kontoruddannede sagsbehandlere, som alle brænder for at gøre en forskel for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser. Medarbejderne i det øvrige center er primært læringskonsulenter, der rådgiver og understøtter skoler og daginstitutioner i deres arbejde med at løfte faglighed og trivsel og mindske negativ social arv.

Løn- og ansættelsesvilkår

Vi ønsker at besætte stillingen hurtigst muligt og senest d. 1. december 2019.


Arbejdstiden er i gennemsnit 37 timer ugentligt. Du bliver som udgangspunkt ansat som AC-fuldmægtig efter fællesoverenskomst for akademikere i staten eller anden relevant overenskomst.

Det er besluttet, at Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte skal flytte til Holbæk som led i regeringens udflytningsplan for ”Bedre balance II”. Det fremtidige arbejdssted vil derfor på et tidspunkt blive i Holbæk, når centeret flytter. Flytningen forventes gennemført i fjerde kvartal 2020.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til chefkonsulent Lars Nørregaard på telefon 4128 9567 eller kontorchef Annegrete Larsen på telefon 2167 6463.

Du kan læse mere om styrelsen på www.stukuvm.dk


Sådan søger du
Send din ansøgning, CV og eksamensbevis til os via stillingsopslaget på ministeriets hjemmeside på www.uvm.dk/job senest søndag d. 20. oktober 2019. Vi forventer at holde samtaler i uge 43.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er en styrelse i Børne- og Undervisningsministeriets koncern. Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets, og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Børne- og Undervisningsministeriet

Geografi

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Ansøgningsfrist

20 oktober 2019

Søg jobbet

Lars Nørregaard Chefkonsulent 4128 9567 Annegrete Larsen Kontorchef 21676463