Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Erhvervsministeriets departement søger økonomistuderende til økonomisk analyse

Erhvervsministeriet

Er du en fagligt stærk økonomistuderende? Har du inte­resse for virksomhedsdata, vækstanalyser og formidling af resultater?

Så søg job i Erhvervs­ministe­riets departement, Område 1, hvor vi arbejder med samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering i erhvervslivet.

Om jobbet

Dine ar­bejdsopgaver kan fx bestå i at bidrage til deskriptive analyser, herunder til udarbejdelse af ministeriets konjunkturnotitser og redegørelser. Opgaverne kan også bestå i at kode i SAS, Stata og R til analyser i for­bindelse med belys­ning af rammevilkårene i det danske erhvervsliv. Ligeså kan det være research-opgaver, der fx vil indgå i udarbejdelsen af politiske beslutningsoplæg, ny politikudvikling mv.

Arbejdsopgaverne er udfordrende og alsidige. Med i bagagen får du erfaring med praktisk anvendelse af øko­nomisk teori og økonometri/statistik, indblik i den politiske proces, samt et godt springbræt til et frem­tidigt job.

Om dig

Vi lægger vægt på, at du har:

  • stærke faglige kompetencer
  • interesse i databehandling
  • gode evner til at formulere dig mundligt og skriftligt
  • lyst til at lære
  • gode samarbejdsevner.

Om os

I området for samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering beskæftiger vi os med en bred vifte af op­gaver inden for vækst, konkur­renceevne, produktivitet, grøn omstilling, digitalisering, og samfundsøko­no­mi. En centralt opgave er udarbejdelse af analyser knyttet til de danske vækstvilkår.

Vi er et stærkt team af økonomer, som arbejder med analyser, og vi vil gerne styrke vores analysearbejde yder­ligere. Vi arbejder både med makrotal og registerdata på virksomhedsniveau, som vi bl.a. anvender til analyser af virksom­hedernes produktivitet og investeringer mv. Vi har også ansvar for et antal årlige rede­gø­rel­ser, fx Redegørelse om vækst og konkurrenceevne og Redegørelse om Danmarks digitale vækst.

Om ansættelsen

Du vil blive ansat i henhold til overenskomst mellem HK-stat og Finans­ministeriet. Stillingen er på 15 timer om ugen med mulighed for fleksibilitet i eksamensperioder.

Er du interesseret?

Send din ansøgning via link på https://em.dk/job-og-karriere/ledige-stillinger/ senest onsdag den 4. december 2019, kl. 12:00. Husk også at uploade dit CV, karakterudskrift med stempel og underskrift samt andet relevant materiale.

Samtaler vil blive afholdt i uge 49/50 og vi ønsker tiltrædelse i januar 2020.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til chefkonsulent Dorte Høeg Koch på 91 33 71 12 eller specialkonsulent Christina Charis Godtfredsen på 91 33 71 22.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Hvordan er det at arbejde i Erhvervsministeriets departement?

Vi er i en unik position: Vi betjener ministeren i et af landets mest centrale ministerier og er samtidig helt tæt på erhvervslivet. Vi er med fra de første diskussioner om nye initiativer og lovforslag til udviklingen og eksekveringen af dem. Vi arbejder med en bred vifte af ressortområder – fra boligfinansiering og forbrugerforhold til planlov og digitalisering af erhvervslivet – og sætter derigennem et aftryk på virksomheder og de fleste danskeres liv. 

Vi er 200 ambitiøse og engagerede medarbejdere, men vores netværk og kontaktflade rækker langt uden for Slotsholmen. Vi arbejder tæt sammen med ministeriets syv styrelser og de selvstændige offentlige virksomheder, som vi har ansvar for, og vi er i dialog med virksomheder, interesseorganisationer, EU og OECD. Vi værdsætter en arbejdsplads med en stejl læringskurve og et stærkt samarbejde for at opnå Europas bedste vækstvilkår, så det er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i Danmark. Vi lægger vægt på faglig nysgerrighed, som skal gøre os i stand til at have blik for fremtidige forretningsmodeller. Samtidig er det en central kernekompetence hos os at have en forståelse for de muligheder den digitale udvikling i og uden for ministeriet åbner for.

Erhvervsministeriet arbejder for at skabe øget vækst og velfærd i Danmark ved at sikre, at borgere og virksomheder oplever gode vilkår og rammer for vækst. Erhvervsministeriet arbejder således med en lang række problemstillinger og initiativer inden for områder som erhvervs- og finansiel regulering, konkurrence- og forbrugerforhold, erhvervsfremme mv.

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Erhvervsministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

04 december 2019

Søg jobbet

Søg jobbet online