Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Kontorchef med ambitioner for styring og udvikling af driften af Specialpædagogisk Støtte

Børne- og Undervisningsministeriet

Fuldtidsstilling

Brænder du for at sikre en optimal og rettidig støtte til elever og studerende med behov for specialpædagogisk støtte? Og kan du skærpe vores styring af området? Så er stillingen som kontorchef i Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte måske noget for dig.

Vi oplever i disse år en stigning i antallet af elever, der søger og får specialpædagogisk støtte (SPS). Det stiller nye krav til systematikken og rettidigheden i vores styring af ordningen – og fordrer et stort ledelsesmæssigt fokus. 

Sammen med SPS-teamet skal vores nye kontorchef derfor lykkes med at:

 • Udvikle og optimere sagsbehandlingen, så vi tilbyder de elever, der har brug for SPS, en kort og smidig sagsbehandling for færrest mulige ressourcer
 • Sikre rettidighed og høj grad af systematik i omfattende udbudsopgaver - fra kravsspecifikation til udbudsprocesser og leverandørstyring
 • Kvalificere vores økonomiske styring af området, herunder udvikle gode prognoseredskaber
 • Udvikle det IT-system, der bruges i sagsbehandlingen. Det fordrer blandt andet, at arbejdsgangene er veldokumenterede og løbende optimeres
 • Sikre en faglig velfunderet politisk betjening på området for specialpædagogisk støtte

Om dig
Vi leder efter en kontorchef der: 

 • Kan påtage sig ledelsen af en forretningskritisk driftsopgave – og som meget gerne har erfaring fra tilsvarende opgaver
 • Har fokus på at skabe resultater og styr på detaljen
 • Har politisk tæft og kommunikerer klart i skrift og tale
 • Formår at omsætte styrelsens ledelsesgrundlag til god ledelse i det daglige
 • Formår at skabe gode samarbejdsrelationer internt såvel som eksternt
 • Understøtter en ambitiøs og effektiv arbejdsplads præget af trivsel og høj motivation

Vi forventer, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som cand.scient.pol., cand.jur., cand.polit. eller lignende. 

Om os
SPS-teamet består af knap 20 fagligt stærke medarbejdere og en dygtig teamleder. Medarbejderne er sagsbehandlere, der varetager den løbende behandling af ansøgninger og den primære kontakt til uddannelsesinstitutioner og støttemodtagere, og en række faglige specialister inden for funktionsnedsættelser og inden for udbud og økonomi- og kontraktstyring. 

Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støttebestår derudover af en række teams, der varetager rådgivning af dagtilbud og skoler samt andre uddannelsesinstitutioner på ministeriets område. Centeret har ca. 140 medarbejdere.

Som led i Bedre Balance II udflyttes centeret til Holbæk i foråret 2021. Det bliver en vigtig opgave for centerets ledelse at sikre, at flytningen kan ske så smidigt som muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår 
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1/lønramme 37. Du vil som udgangspunkt blive ansat på kontraktvilkår efter Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse på tjenestemandsvilkår være en mulighed. Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen.

Dit arbejdssted vil fra april 2021 være i Holbæk.

Vil du vide mere?
Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kontorchef Annegrete Larsen på telefon 21 67 64 63 og vicedirektør Cathrine Lindberg Bak på telefon 41 73 08 66. Læs mere om styrelsen på www.stukuvm.dk.


Sådan søger du
Send din ansøgning, cv og eksamensbevis til os via stillingsopslaget på vores hjemmeside på www.uvm.dk/job senest den 26. februar 2020. Hvis du er tjenestemand, skal din ansøgning stiles til Dronningen.

Vi forventer at holde samtaler i uge 10. Der vil blive brugt test i forbindelse med samtalerne.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er en styrelse i Børne- og Undervisningsministeriets koncern. Vi ønsker en sammensætning af medarbejdere, der afspejler det omgivende samfund. Alle interesserede ansøgere uanset baggrund opfordres til at søge stillingen, såfremt de matcher kravene nævnt ovenfor. Vi vurderer udelukkende ansøgere på baggrund af kvalifikationer.


Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Børne- og Undervisningsministeriet

Geografi

København

Ansøgningsfrist

26 februar 2020

Søg jobbet

Søg jobbet online