Bemærk at ansøgningsfristen på dette job er overskredet

Økonom til revision af kapital- og risikostyringsområdet

Nykredit

Fuldtidsstilling

Vil du være med til at løfte arbejdet med revision af kapital og risikoområdet i Danmarks største realkreditinstitut? Så har vi dit næste job! 

Din kommende arbejdsplads
Nykredit er Danmarks største udlåner med udlån på 1.200 mia. kr. og en egenkapital på mere end 75 mia. kr. I Intern Revision hjælper vi bestyrelsen og revisionsudvalget med at beskytte virksomhedens aktiver, omdømme og bæredygtighed. Vi gør dette ved at vurdere, om alle væsentlige risici er identificerede, rapporterede, underlagt behørig kontrol og ved at udfordre den daglige ledelse til at forbedre governance, risikostyring og intern kontrol, hvor der er behov.

Intern Revision er en progressiv og teamorienteret afdeling på 18 medarbejdere, hvor der lægges vægt på at være på forkant med nye standarder og metoder. Vi har korte beslutningsveje, og du får i høj grad mulighed for at påvirke din egen arbejdsdag. Vi lægger vægt på, at dit arbejdsliv og fritids-/familieliv balancerer og tilbyder blandt andet flextid og en attraktiv pensionsordning.

Med jobbet får du berøring med adskillige risikodiscipliner – herunder kreditrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko. Du får dermed tværgående erfaring i en stor finansiel virksomhed, hvilket er en unik kvalitet ved arbejdet i Intern Revision.

Dine arbejdsopgaver
Du bliver en del af et ambitiøst og innovativt team, som beskæftiger sig med revision af kapital- og risikostyringsområdet. Ansvarsområdet spænder bredt og dækker blandt andet over gennemgang af Nykredits interne modeller til beregning af kredit- og markedsrisici samt opgørelse af kapitalbehovet. Området er præget af en konstant udvikling, hvilket kræver, vi er på forkant med metoder og lovgivning.
To dage er sjældent ens i Intern Revision, hvorfor du skal trives med at kaste dig ud i områder, du ikke er hjemmevant i. Arbejdsopgaverne består bl.a. af:

  • deltagelse i etablering af risikobaseret revisionsplan
  • være Audit Lead på revisionsopgaver eller deltage som ressource
  • kommunikere konklusioner til vores stakeholders
  • følge op på revisionsobservationer
  • vedligeholde netværket inden for vores revisionsområde
  • udføre continuous monitoring-aktiviteter.

Hvem er du?
Du har stærke analytiske evner, som du kombinerer med en praktisk "hands-on" indstilling. Du har et højt fagligt niveau understøttet af en relevant kandidateksamen med hovedvægt på økonomi og statistik, som fx cand.polit, cand.oecon, cand.merc.mat eller lignende. Erfaring fra kapital- og risikostyringsområdet og et kendskab til SAS/SQL vil være en fordel.

Det er helt afgørende, at du er indstillet på at tillære dig revisionsdisciplinen, som foregår i kombination mellem on the job-træning og undervisning af vores Operations Team. Du skal envidere have stærke kommunikative evner, da vedligeholdelse af netværket i forretningen er central for din success. Endelig har du som specialist fokus på detaljerne, som sikrer struktur og kvalitet, men bevarer samtidig overblikket for at sikre det rette fokus. 

Er du interesseret?
Søg jobbet online. Har du spørgsmål til stillingen eller Nykredit som virksomhed og arbejdsplads, kontakt afdelingsdirektør Tobias Zorde, 21 18 54 97 / tzo@nykredit.dk, eller seniorrekrutteringspartner Rasmus Bothmann, 50 49 55 42 / rbo@nykredit.dk

Ansøgningsfrist: 27. februar 2020

Husk at nævne, at du har set jobbet på Altandetlige.dk

Virksomhed

Nykredit

Geografi

København

Ansøgningsfrist

27 februar 2020

Søg jobbet

Søg jobbet online